Kurultaylar

 • 44. Olağan Büyük Kurultay Gerçekleştirildi
  Türkiye'nin asırlık sivil toplum kurulu_u olan, Türk milliyetçili_inin çınarı Türk Ocakları, 44. Ola_an Büyük Kurultayı'nı gerçekle_tirdi.
  30 Nisan 2016
  ATO Meclis Salonu
 • 36. Türk Ocakları Kurultay Raporundan (2006)
  Dünyamız insanlık tarihinin en hareketli sürecini yaşıyor. Geçen yüzyılın ikinci yarısından sonra bilim ve teknolojide yaşanan büyük gelişmeler siyasal, ekonomik ve kültürel alanları doğrudan etkiledi. Geleneksel sistemler ve dengeler kökten değişti. Soğuk savaşın sona ermesi ve Sovyet İmparatorluğu’nun değişmesine paralel olarak yeni bir dünya düzeni oluştu.
  00 0000
  -

Türk Yurdu Dergisi

Türk Yurdu Şubat 2017

Türk Yurdu Şubat 2017