Kurban Bayramı Üzerine

30 Ekim 2012

İnsanlık tarihi boyunca devam edip gelen kurban kesme uygulaması, maksat ve şekil bakımından farklılık arz etmekle birlikte, bütün dinlerde yaşanan bir süreçtir. Kurban, insanın Allah'a yakınlaşmasına vesile olan bir ibadettir. İslam dininin öngördüğü kurban;  ibadet maksadıyla muayyen bir zamanda, belirli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne göre kesmek demektir.

Kur’an-ı Kerim’de, Hac sûresi’nin 34. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Bizher ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Allah’ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. İlahınız tek bir ilahtır. Artık O’na teslim olun. Ey Muhammed, itaatkâr, alçak gönüllü insanları müjdele.” (1)

Bir Müslüman, kurban kesmekle; kainatta bir çok canlı ve cansız varlığı insanların hizmetine veren Allah’a (c.c.), hamd ederken, Allah’ın vermiş olduğu bu nimetlere, fiili bir şükürde bulunmuş olur.

Kurban kesmek, hem malî bir fedakarlık ve hem de Allah rızası için yapılan önemli bir ibadettir. Bu gerçek, Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmaktadır: “(Ey Muhammed!), o halde Rabbin için namaz kıl. Kurban kes.(2) .“De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, puta tapanlardan olmayan İbrahim’in tevhîd dinine iletti. De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.”(3).

Bir beklentisi olamadan, çıkar gözetmeden, her türlü riyadan uzak olarak, insana, öncelikle içinde yaşadığı topluma, dolayısıyla bütün insanlığa hizmet ederek, insanların sevgisini kazanırken, Allah’ın (c.c.) rızasını da kazanır. Yaptığı hizmetler ile, Allah’a yakınlaşan insan, bütün insanlara da yakın olur. Bu yakınlık, insanın içinde yaşadığı toplumun haklarına saygılı davranmayı, karşılıklı hakları gözetmeyi ve yardımlaşmayı gerektirir.

Allah rızası için kurban kesmek, mali bir ibadet olduğu gibi, sosyal hayat açısından da önemli bir yardımlaşma ve dayanışma vesilesidir. Çünkü kesilen kurbanın etinden, akrabalar, komşular, fakirler ve muhtaçlar da faydalanırlar. Böylece, kurban kesenlerle kesemeyenler arasında bir yakınlaşmanın ve karşılıklı sevgi ve saygının gelişmesine katkı sağlarken, sosyal çözülmeyi durdurur, milli birlik ve beraberliğe, sosyal bütünleşmeye katkı sağlar.

İslam dini, fertler arasında kardeşlik bağının korunmasından ve bunun güçlü bir şekilde devam ettirilmesinden, hepimizi sorumlu tutmuştur. Bu bakımdan kurban kesmek, Cenâb-ı Hakkın rızasına ermenin, halkın gönlünde yer tutmanın ve sosyal dayanışmayı sağlamanın önemli bir yoludur. Kur’an-ı Kerim’de: ‘’Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır, fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır...’’(4) buyrularak, bu gerçek ortaya konmaktadır.

Bu duygular içinde, idrak edeceğimiz Kurban Bayramının İdrak edeceğimiz son bayram olabileceği ihtimalini unutmadan, bayram günlerinin sevinç ve neşe günleri olduğunu hatırdan çıkarmadan, eşimizi, çocuklarımızı, ana ve babamızı sevindirelim. Güler yüzlü olalım. Geçmişlerimizi dua ve hayırla yad edelim. Barışmak ve kaynaşmak için bayramları fırsat bilelim. Dinimize; iman, ibadet ve ahlakımıza sahip çıkalım. Haram ve günahlardan uzak kalarak, Milli Birlik ve Beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi koruyalım. Vatanımızı ve milletimizi sevelim. Kin ve intikam duygularını terk edelim. Birbirimizle selamlaşalım ve bayramlaşalım.

Kurban Bayramının coşkusu geçmeden idrak edeceğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının da “Hakimiyet Kayırsız Şartsız Milletindir” diyerek,  29 Ekimde de Egemenliği Millete veren bir sürecin en önemli gününü idrak edeceğimizi hatırdan çıkarmadan, Dini Ve Mili Bayramımızı yaşayacağımız bu süreçte; yaşayacağımız her şey, yarınlarımız olan çocuklarımız, gençlerimiz tarafından modellenerek öğrenilecektir.

Neslimizi korumak açısından, çocuklarımızın, bizi biz yapan dini ve milli değerlerimizi yaşarken öğrenmeleri, yarınlarda kendileri yetişkin olduklarında, “Nasıl yaşanabilir?” sorusunun cevabını da vereceği göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünürken, Kurban Bayramınızı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı tebrik eder, idrak edeceğimiz bayramımızın aziz milletimiz ve bütün insanlık için  hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan (c.c.) niyaz ederim.
--------------

  1. Hac, 34.
  2. Kevser, 2
  3. En’âm, 162-163.
  4. Hac, 37

Metin AKGÜN
Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü