KURBAN KESİMİ

30 Ekim 2008
27 Ekim 2008

Değerli Dostlarımız,

Epeyce zamandan beri yürütmeye çalıştığımız bu hizmeti bu yıl da devam ettireceğiz. Kurbanlarımız umumiyetle Azerbaycan, Kuzey Irak ve Kırım’da kesilmektedir. Sağlıklı, güven veren imkânını bulduğumuz zaman, dağıtım işini Türk Dünyasının başka kesimlerine de yaymaktayız. Ancak, kurban miktarımız sınırlı olduğu için gönderdiğimiz yerleri çok da genişletmek istemiyoruz.
Geçen yıl ilk kez bir miktar kurbanı da Darfur’da kestirdik. Bildiğiniz gibi burası, Afrika’nın ortasında, bir dilim ekmek için insanlığın merhametine muhtaç, alabildiğine fukara ve her açıdan perişan bir ülkedir. Darfur’a bizim özel ilgimizi çeken tarihi olayı mektubun altına kaydediyoruz.
Kurban paralarınızı 4 Aralık 2008 Perşembe akşamına kadar Ziraat Bankası Mitatpaşa Şubesi, Nevzat Kösoğlu, 7964832-5003 numaralı dolar hesabına (para yatırırken kimin adına kurban kesilecekse onun ismini mutlaka yazınız) yatırabilirsiniz. ( Geçen seneki nesap)
Kurban parası : 150 dolardır.
İyi dileklerimiz, selam ve saygılarımızla.

Nevzat KÖSOĞLU
Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı

Nuri GÜRGÜR
Türk Ocakları Genel Başkanı

DARFUR’UN KISA HİKÂYESİ:

Birinci Dünya Savaşı’na girerken Osmanlı Hakanı ve İslamların Halifesi bir cihat fetvası yayımlayarak, bunu dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanlara ulaştırmaya çalışır. Fetva Darfur hakimi Ali Dinar Sultan’a da sunulur. Fiilen İngiliz egemenliğinde olan Darfur, yoksul ve geri bir ülkedir. İngilizler Ali Dinar’ı elde tutmak için ona Sultan demektedirler.
Fetvayı okuyan Ali Dinar Sultan Cuma günü hutbeye çıkar ve Halife hazretlerinin cihad-ı mukaddes ilan ettiğini, Müslüman olan herkesin, silahlanarak İngilizlere karşı savaşması gerektiğini bildirir ve hazırlıklara girişir. Sonunda miktarını bilemediğimiz sayıda bir ordu kurarak İngilizlere karşı savaşmaya başlar. Ne var ki, kurduğu ordunun yarısı tüfekli, yarısı da mızraklıdır! Darfur kahramanları İngiliz İmparatorluğuna karşı mızraklarıyla dövüşür ve binlerce şehit verirler. Ali Dinar Sultan da bu şehitler arasındadır.
Geçen yıl, Ali Dinar Sultan’ın sefalet içindeki torunlarına bir miktar kurban gönderdik. Bu sene de imkânını bulursak göndereceğiz.
( Bu bilgi, Genel Kurmay Başkanlığı ATASE başkanlığınca yayımlanan, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi isimli eserin Afrika savaşlarını anlatan altıncı cildinden özetlenmiştir.)

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü