Bakü’de Türk Dünyası Konferansı

27 Şubat 2012

Bu yıl kuruluşunun 100. Yılını kutlamakta olan Türk Ocakları, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de, 3 gün sürecek kapsamlı bir program gerçekleştirmeye hazırlanıyor...

Daha önce, 100. Yıl kutlamaları kapsamında “Büyük Türkiye’ye Doğru” başlığı ile düzenlediği sempozyumlarla kamuoyunda büyük yankılar uyandıran İstanbul Türk Ocakları, 14-16 Mart 2012 tarihleri arasında planlanan Bakü programında, Azerbaycan ve Türkiye arasında kültürel ilişkiler kapsamında bazı görüşmelerin yanı sıra, “Türk Ocaklarının 100. Yıldönümünde Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Gelecek Perspektifleri” başlıklı bir de konferans gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Türk Ocakları Başkanı Dr. Cezmi Bayram, “Bilindiği üzere, bu yıl, Türk Ocakları’nın kuruluşunun 100. Yılıdır. Biz de bu vesile ile, milletimize hizmet yolunda, başta İstanbul olmak üzere, yurdun çeşitli yerlerinde ve diğer Türk ülkelerinde, geniş kapsamlı ve zengin programlar düzenliyoruz. Önümüzdeki 14-16 Mart günleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştireceğimiz programa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yanı sıra, çok değerli ilim ve kültür adamlarımız katılacaklardır. Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi ile ortaklaşa hazırladığımız programda, iki ülke arasında kültürel ilişkiler alanında resmi görüşmeler ile ‘Türk Ocaklarının 100. Yıldönümüde Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Gelecek Perspektifleri’ yer alıyor. Konferans, Başta Ziya Gökalp ve İsmail Gaspıralı olmak üzere, geçmişte yaşamış büyük Türkçü fikir ve ilim adamlarının adları altında düzenlenecek ve onların hizmetleri ile ilgili tebliğlerin sunulacağı, 7 özel oturumdan oluşuyor.” dedi.

Türk milletinin insanlık tarihinde üstlendiği fonksiyonların, gerekçeleri ve sonuçları ile milli kültürümüzün özellikleri bakımından, önce tarafımızdan iyi anlaşılması ve sonra da başkalarına doğru bir şekilde anlatılması gerektiğini belirten Dr. Cezmi Bayram, “Türk milletinin, insanlık tarihine yaptığı katkılar, adeta altın sayfalar koleksiyonu gibidir. Türk Ocakları, insanlık aleminin en önemli ve en şerefli üyelerinden olan Türk milletinin son birkaç asırdı içinde bulunduğu durum, hiçbir şekilde kabule edilemez. Bizim, Türk milleti olarak yüksek niteliklerimize yaraşır bir şekilde, tarih boyunca üstlendiğimiz rolleri yeniden almamız gerekiyor. Türk Ocakları, yeni nesillerin işte bu şuur ve vasıflara sahip olarak yetiştirilmeleri bağlamında, kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü ilim ve kültür sahalarındaki sistematik faaliyetlerine devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Türk Ocakları’nın Kuruluşunun 100. Yıldönümü
Vesilesiyle Bakü’deki Program 

13 Mart

9:00– Fahri Hiyabanı’nı ziyaret
9:20– Şehitler Hiyabanı’nı ve Türk Şehitliği’ni ziyaret
10:00– Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterleri Asamblesi’nin (TÜRKPA–nın) Genel Sekreteri ve üyeleri ile görüşme (Parlamento  binası, TÜRKPA ofisi)
11:00– Azerbaycan–Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu ile görüşme ( Azerbaycan Millî Meclisi)
12:00– Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay Esedov’la görüşme ( zamanı dakikleştirilir)
13:00–14.00– Yemek ( Yemek Parlamento adına verilecek Azerbaycan– Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri iştirak edecek)
14.30– Azerbaycan Atatürk Merkezi Başkanı, milletvekili ve Millî Meclis Kültür Komisyonu Başkanı Nizamî Caferov’la görüşme, merkeze bakış
15:00– Atatürk Merkezi’nde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sn. Bekir Bozdağ, milletvekilleri ve aydınların iştiraki ile “Türk Ocakları’nın 100.Yılında Türk Dünyasının Dünü, Bugünü,Geleceği” konulu toplantı.
17:00– Başbakan Artur Resizade veya Başbakan Yardımcısı, Azerbaycan–Türkiye Hükûmetlerarası Komisyon Başkanı Abid Şerifov’la görüşme (zamanı dakikleştirilir.)

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüşme (Protokolüne bilgi verildi, cevap bekliyoruz.)

18:00– Kafkasya’nın Şeyhülislamı Hacı Allahşükü Paşazade ile görüşme
19:00– Azerbaycan Diaspora Devlet Bakanı Nazım İbrahimov’la görüşme.
20:00– Yemek (ATİB adına verilecek)

14 Mart

9:30– Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi’nin başkanı ve yetkilileri ile görüşme
10:30– Odlar Yurdu Üniversitesi’nin rektörü, milletvekili, profesör Ahmed Veliyev ve üniversite yetkilileri ile görüşme.(Doktora takdimi)

“Türk Ocaklarının 100.yıldönümü: Türk Dünyasının dünü, bugünü ve gelecek perspektifleri” konferansı
(Yer : Odlar Yurdu Üniversitesi)

Konferansın açılış konuşmaları

 1. Ahmed Veliyev– Milletvekili,Odlar Yurdu Üniversite’sinin Rektörü
 2. Cezmi Bayram– İstanbul Türk Ocağı Başkanı
 3. Nizami Caferov– Milletvekili, Parlamentonun Kültür Komisyonu Başkanı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, profesör, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (AMBA) üyesi
 4. Ganire Paşayeva –milletvekili, siyasî ilimler üzre felsefe doktoru
 5. Cemal Yangın–ATİB Başkanı
 6. Ramil Hasanov–  Türkçe Konuşan Ülkeler Parlementerleri Asamblesi Genel Sekreteri

Bekir Bozdağ’a üniversitenin fahri doktora ünvanı verilmesi.

Ali Bey Hüseyinzâde Oturumu

 1. Ali Bey Hüseyinzâde’nin düsturu: “Türkleşmek, İslâmlaşmak, Çağdaşlaşmak”– Azer Turan, fioloji üzerine felsefe doktoru, Ali Bey Hüseyinzâde hakkında araştırma ve kitapların müellifi.
 2. Turan mefkûresi ve Ali Bey Hüseyinzâde– Nizameddin Şemsizâde, fiologya ilimleri doktoru, profesör

İsmail Bey Gaspıralı Oturumu

 1. Gaspıralı İsmail Bey– Doç. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu.
 2.  Dilde, fikirde, işte birlik: Türk dünyasının birlik modeli ve İsmail Bey Gaspıral –Musa Gasımlı, milletvekili, tarih ilimleri doktoru, profesör.

Müzakereler

Ahmed Bey Ağaoğlu Oturumu

 1. Ahmet Bey Ağaoğlu ve Difâi Teşkilatı: Türk dünyasında siyasî gelişmeler– Sabir Rüstemhanlı, milletvekili, halk şairi
 2. Ahmet Ağaoğlu’nun düşüncelerinin geçmişteki ve günümüzdeki anlamı, Doç. Dr. Ufuk Özcan.
 3. Ahmet Bey Ağaoğlu’nun kültüroloji görüşleri – Mübariz Süleymanlı, kültüroloji doktoru, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi’nin doçenti

Müzakereler

Ziya Gökalp Oturumu

 1. Türkçülük mefkûresinin sistemleştirilmesi ve uyanışında Ziya Gökalp’in yeri ve rolü– Akif Emrahoğlu, Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin kâtibi, AMBA’nın Edebiyat Enstitüsü’nün Şube Müdürü.
 2. Ziya Gökalp’in Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ideolojisinde rolü– Akber Goşalı, Genç Türk Yazarlar Birliği’nin Başkanı, Atatürk Merkezi’nin Şube Müdürü.

Müzakereler

Üniversite tarafından plaketlerin takdimi

Ödül töreni: Avrasya Beynelhalk Araştırmalar Enstitüsü İB ve Mahmud Kaşkarî Vakfı adına Türk Dünyası hizmet ödüllerinin takdimi.

14:00– Yemek (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterleri Asamblesi’nde Azerbaycan heyetinin uzvu olan milletvekilleri de iştirak edecek)
16:00– Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfes  Karayev’le görüşme.
17:00– Yazarlar Birliği Başkanı Anar ve üyelerle görüşme.
18:00– ATİB; Azerbaycan–Türk İş Adamları Birliği’nde görüşme.
19:00– Azerbaycan Gaziler Birliği başkanı ve üyeleri ile görüşme. Size teşkilat adına plaketin takdimi.
20:00– Yemek.

15 Mart

9:30– İçtimaî Televizyonu’nun Başkanı İsmail Ömerov’la görüşme, TRT Avaz ortak yayınına konuk olması.
11:30– Hazar Üniversitesi’nin Rektörü Hamlet İsahanlı ile görüşme.

 “Türk Ocaklarının 100.yıldönümüde Türk dünyasının bugünü ve gelecek perspektifleri” konferansı
(Yer: Hazar Üniversitesi)

Konferansın açılış konuşmaları
1.Hamlet İsahanlı– Hazar Üniversitesi Rektörü, fizik ve riyaziyat ilimleri doktoru, profesör.
2. Cezmi Bayram– İstanbul Türk Ocağı Başkanı.
3.Nizami Caferov– Milletvekili, Parlamentonun Kültür Komisyonu Başkanı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, profesör, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (AMBA) üyesi.
4. Ganira Paşayeva – Milletvekili, siyasi ilimler üzerine felsefe doktoru
5. Yakup Mahmudov– Milletvekili, tarih ilimleri doktoru, profesör, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi’nin A.Bakıhanov adına Tarih Enstitüsü’nün direktörü, AMBA üyesi.
6. Cemal Yankın– ATİB Başkanı.
7. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ.

Hüseyin Cavid Oturumu

 1. Türklerin medenî birliği ideali– Azer Turan, fioloji üzerine felsefe doktoru, Ali BeyHüseyinzâde hakkında araştırma ve kitapların müellifi.
 2. Türk Düşüncesi ve Hüseyin Cavid.– Kamran Aliyev, fioloji ilimleri doktoru, profesör.

Müzakereler

Zeki Velidî Togan Oturumu

 1. Zeki Velidi Togan ve Türk tarihçiliği– Akber Necef
 2. Togan tarihçiliğinin perspektifleri ( çağdaş Türk ülkelerinin çağdaş tarihinin yaratılması) – Kerem Memmedov, tarihçi, âlim.

Müzakereler

Yusuf Akçura Oturumu

 1. Yrd. Doç.Dr. İsmail Türkoğlu– Yusuf Akçura.
 2. Elxan Zal – Mahmut Kaşkarî Vakfı’nın Başkanı

Müzakereler

Ödül töreni– Türk Dünyası Genç Yazarlar Birliği Teşkilatı ve “ Türkiye Üniversiteleri Mezunları İçtimaî Birliği” adına ödülün takdimi.
14:30 –Yemek
16:00– Azerbaycanlıların ve diğer Türk dili halkların emekdaşlık merkezinin (ATHEM) başkanı ve üyeleri ile görüşme. Size teşkilat adına ödülün takdimi.

Serbest zaman Bakü’nün tarihi yerlerinin gezintisi.
Şartlar müsait olduğunda, Bakü’de meskun Karabağ göçmenleri kampını ziyaret de edebiliriz.

19:30– Yemek

16 Mart– Cuma

-Bakü’den ayrılış  

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü