PROTOKOL

27 Şubat 2007

1 – TARAFLAR:

Türk Ocakları Genel Merkezi
Adresi: Türkocağı Cad. Prof. Dr. Osman Turan Sk. No.l Balgat ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı
Adresi: Bahçelievler Son Durak 06490 Çankaya ANKARA

2 – KONU :

1976 yılında, Türk Ocağı Genel Merkezince, hiçbir tasnife tabi tutulmadan, listelenmeden, tutanak düzenlenmeden muhafaza edilmek üzere Milli Kütüphane Başkanlığına emaneten bırakılan ve yaklaşık 30 yıldır Milli Kütüphane Başkanlığınca titizlikle korunan ve emanet olduğu için hiçbir işlem yapılamayan kitap ve süreli yayınlardan oluşan "Türk Ocağı Kütüphanesi"ne ait koleksiyonun, bedelsiz olarak ve geri alınmamak üzere Millî Kütüphane'ye devri.

3 – AMAC:

Millî Kütüphane, Türk Ocağı Koleksiyonunda bulunan ve devredilecek kitap ile süreli yayınlar ile diğer materyalin değerlendirilmesi için, gerekli tasarrufta bulunacak, bu koleksiyondan azami istifade için, tasnifi yaparak, araştırmacıların hizmetine "Türk Ocağı" koleksiyonu olarak sunacaktır

4 – YASAL DAYANAK:

23 Mart 1950 yılında kabul edilen 5632 sayılı "Milli Kütüphane Kuruluş Kanunu Hakkında Kanun'un 2. maddesinde yer alan "Milli Kütüphane; milli kültür araştırmalarını mümkün kılmak, bu maksada elverişli bütün eserleri ve vesikaları bir araya toplayarak esaslı bir merkez vücuda getirmek..."
16 Nisan 2003 tarihinde kabul edilen 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2.maddesi "Milli manevi, tarihi ve kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak ve yaşatmak, değerlendirmek..."
18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Taşınır Mal Yönetmeliği’nde belirtilen taşınır işlemlerini düzenleyen 4.bölümün 16. maddesinde yazılı: "Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi"ne göre işlem yapılacaktır.
İşbu Protokol 4 maddeden ibaret olup Ankara'da tarafların karşılıklı isteği üzerine düzenlenmiştir.

20/02/2007

Teslim Eden
Türk Ocakları Genel Merkezi adına
Genel Başkan Yrd.
Yücel HACALOĞLU
Teslim Alan
Milli Kütüphane Başkanlığı adına

Tuncel ACAR
Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü