DÜNYA TÜRK GENÇLERİ MAKEDONYA-OHRİ’DE BULUŞTU

16 Ağustos 2007

13. Türk dünyası gençlik günleri ve kurultayı 5-12 Ağustos tarihleri arasında Makedonya Türk Demokrat Partisi Gençlik Forumu’nun ev sahipliğinde Makedonya’nın Ohri şehrinde gerçekleştirildi Bu kurultay, Dünya Türk Gençliği konusunda yapılan organizasyonların en kapsamlısıdır.

Kurultaya Doğu Türkistan’dan Sancak Bölgesine, Sibirya içlerinden Afganistan’a kadar uzanan coğrafyada yer alan 40 ülkeden yaklaşık 60 delegasyon katıldı. Açılış programında, Proje koordinatörü Türk Ocakları Genel Sekreteri Prof. Dr. Orhan Kavuncu, DTGB Kurucu Genel Başkanı Talgat Ahmedişin, DTGB Yürütme Kurulu Başkanı Ekrem Abdullayev, Makedonya Türk Demokrat Partisi Gençlik Forumu Genel Başkanı Enes İbrahim, DTGB Genel Başkanı Hasan Ali Karasar, Makedonya Meclis Başkan Vekili, Ohri Belediye Başkanı, Makedonya Türk Büyükelçiliği 1. Müsteşarı, Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Dr. Kenan Hasib ve Türk Ocakları Genel Başkanı Nuri Gürgür söz alarak, konuşmalarında 13. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Organizasyonunun büyüklüğü, Dünya Türklüğü, Türk gençleri, Balkanlar ve Makedonya Türklüğü açısından taşıdığı öneme işaret ettiler.

Kurultayın ikinci gününde, Balkan Türklerinin çeşitli problemlerinin öne çıkarıldığı “Balkan Türklüğünün meseleleri” konulu bir bilgi şöleni gerçekleştirildi.

Kurultayın üçüncü günü Makedonya’daki tarihi mekanlara bir gezi düzenlendi. Önce Rezne’ye gidilerek Niyazi Bey konağı ziyaret edildi. Kafile ardından Üsküpe hareket etti. Burada Türk Kültür varlıkları ziyaret edildikten sonra Ohri’ye dönüldü.

4. günde 2 oturum halinde komisyon toplantıları gerçekleştirildi. Bu yıl ki kurultayda; siyaset, dil-edebiyat, kültür-sanat, ekonomi-ekoloji, din-iletişim-spor komisyonları olmak üzere 5 komisyon toplantısı yapıldı. Siyaset komisyonun da katılımcı delegasyonların ülke ve bölgelerindeki ulusal ve uluslar arası sorunlar dile getirilirken, diğer komisyon toplantılarında da Türk Dünyasında özellikle lehçe, ortak kültürel değerler, Türk topluluklarında işsizlik problemi ve ekonominin iyileştirilmesi, insanlığı tehdit eden çevresel problemler, iletişimin güçlendirilmesi ve inanç konusunda atılması gereken somut adımlar müzakere edilerek karara bağlandı.

Kurultayın 5. ve 6. gününde 4 oturum şeklinde Kurultay gerçekleştirildi. Kurultayın açılışında Türk Dünyası Aksakalı Sn. Nuri Gürgür kurultayın anlamı üzerine bir ufuk çizdi. Türk Ocakları Yöneticileri ve DTGB Genel Başkanının konuşmalarından sonra delegasyon başkanları sırayla söz alarak ülke ve bölgelerindeki sorunların muhtevası hakkında görüşlerini serdettiler. Kurultayda dile getirilen; Ermeni lobisinin faaliyetleri sonucu Dünya kamuoyuna taşınan sözde ermeni soykırımı ve bu nedenle Azerbaycan ve Türkiye üzerinde kurulmak istenen baskı, Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüşü için gerekli uluslar arası girişimlerin yapılması, Kıbrıs Türklerine uygulanan uluslar arası ambargo ve izolasyonların kaldırılması, Rusya Federasyonu içinde özerk cumhuriyet ve topluluk olarak yaşayan Türklerin nüfus ve asimilasyon problemi, Batı Trakya Türklerinin uluslar arası anlaşmalardan sağlanan haklarının iade edilmesi, işsizlik, eğitim problemi, kurultayın hangi sıklıkta yapılması gerektiği ve Dünya Türk Gençleri arasında ortak bir iletişimin sağlanabilmesi için lehçe birliğinin sağlanması öne çıkan konular olarak müzakere edildi. Ayrıca 1821 yılından günümüze Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türklere yapılan katliam ve sürgünlerin tarihlerinin anma günü olmasına karar verildi. Birleşmiş Milletlerin 1948 yılında kabul ettiği soykırım yasasının günü ise “tarihte Türklere yapılan katliam ve sürgünler”i anma günü olarak kabul edildi. Kurultay komisyon raporlarının teker teker okunması ve oylanmasıyla devem etti. Komisyon raporlarının müzakere edilmesinin ardından sonuç bildirgesi açıklandı. Delegasyonlardan gelen teklifler ve müracatlar alınarak bunların oylanmasına geçildi. Kurultayın son bölümünde ise bir sonraki kurultayın yeri ile ilgili teklifler alınarak yeni yönetimin belirlenmesi konusu görüşüldü. 13. DTGB kurultayında Mevcut Genel Başkan Dr. Hasan Ali Karasar ve Yürütme Kurulu Başkanı Ekrem Abdullayev yönetime tekrar aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda Dr. Hasan Ali Karasar DTGB Genel Başkanlığına, Ekrem Abdullayev ise DTGB Yürütme Kurulu Başkanlığına tüm delegasyonların oybirliğiyle yeniden seçildiler.

Gençlik günleri kapsamında ise Organizasyonun ilk gününden itibaren her akşam birkaç delegasyon kendi ülke ve bölgeleriyle ilgili milli folklor ve müziğin en güzel örneklerini sundular.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü