Türk Ocakları 41. Olağan Büyük Kurultayı Programı

05 Nisan 2010
10 Nisan 2010

Gündem

 • Açılış,
 • Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,
 • Divan’ın Teşekkülü,
 • Genel Başkan’ın Konuşması,
 • Türk Ocağı Armağanları’nın Takdimi,
 • Protokol Konuşmaları,
 • Faaliyet, Malî ve Denetleme Kurulu Raporları’nın Takdimi,
 • Raporların Müzakeresi ve Oylanması,
 • 2010 -2011 Yılları Tahmini Bütçesinin Oylanması,
 • Türk Ocakları Tüzük Değişikliklerinin Tasvibe Sunulması,
 • Şube Üyelerinin Giriş Aidatı ve Yıllık Aidatlarının Tespit Edilmesi,
 • Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu’na, Türkiye içindeki ve dışındaki derneklerle işbirliği yapma ve üye olma, Türkiye içinde ve dışında şube açma ve kapatma yetkisinin verilmesi,
 • Her türlü gayrimenkul alım-satımı, intifa hakkı, motorlu taşıt aracı alıp satmaya ve bunlarla ilgili diğer kanuni işlemlerin yürütülmesi hususunda, Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • Hars Heyeti, Danışma Kurulu, Sanat-Edebiyat Kurulu ve Hanımlar Kurulu Üyelerinin seçimi ve bu üyelerin üyeliklerine son verilmesi konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • Merkez Organları’nın Seçimi,
 • Dilek ve Temenniler.
Tarih: 10 Nisan 2010 Cumartesi
Saat: 10:00
Yer: Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu Söğütözü / ANKARA
Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü