Türk Dünyası Müzik ve Bilgi Şöleni

06 Kasım 2012

Türk Ocakları’nın kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Türk Ocakları Genel Merkezi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi müştereken 14 - 19 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da “Türk Dünyası Müzik ve Bilgi Şöleni” etkinlikleri düzenleyecektir.

Bilgi şöleninin amacı Türk Dünyasının müzik bilimcilerinin bir araya gelmesi ve geleneksel müzik meselelerinin tartışılmasıdır. Ortak müzik kültürü kavramının pekişmesinin sağlanacağı bilgi şölenine katılımınız bizi onurlandıracaktır.

http://turkdunyasimuziksoleni.com/


I.Uluslararası Türk Dünyası “Geleneksel Müzik” Günleri ve Bilgi Şöleni Programı

15-11-2012   Perşembe, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu

10:00 -10-30 Açılış Konuşmaları

10:30 -11:15 Açılış Konseri: Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu

14:00 -15:45 Tambur Oturumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Başkan: Prof. Dr. Janos Sipos

 • Razia Sultanova İngiltere Kuzey Afganistan’daki Özbeklerin Müziği
 • Dimitri Gagauz Moldova- Gagauz Yeri    Gagauz Müziği Folkloru
 • Shahym Guliev Türkmenistan

Türk Dünyasında Önemli Bir Türkünün Metni Hakkında

 • Timur B. Davletov Türkiye Şamanlık/Kamlık İnanç Sistemi: Ayinlerde Geleneksel Ezgi ve Çalgılar
 • Murat Karabulut Türkiye

Türk Dünyasında Bir Köprü: Tarihi İpek Yolu Müzik ve Çalgı Kültürü ve Müzesi Projesi

16:00 -18:00 Bağlama Oturumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Başkan: Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

 • Agim Fishar Kosova   Kara düzen çalgısı hakkında
 • Babek Gurbanov Türkiye Âşık İcra Sanatının Polifonik Özellikleri
 • Cemil Karikov Ukrayna-Kırım Kırım Türklerinin Müziği Hakkında
 • Gülzade Tanrıdağlı Türkiye   Tarihi Belgelerle Uygur Müziğinin Çin Müziğine Olan Etkileri

20:00-22:00 Konser,  Ankara Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Azerbaycan, Altay Cumhuriyeti (RF), Nogay Türkleri, Kaşkay Türkleri (İran), Kırgızistan, Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF) , Kırım Türkleri (Ukrayna), Uygur Türkleri (Türkiye)

16-11-2012, Cuma

09:00 -10:45 Dutar Oturumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Başkan: Süleyman Şenel

 • Gennady Makarov Rusya Federasyonu-Tataristan

İdil – Ural Bölgesinde Üflemeli Çalgılar Geleneğinin Uygulanması

 • Adem Şengöz    Türkiye Kocacık-Öztürk-Atatürk ve iki Ağıt
 • Talgat Mukyshev Kazakistan   Kazak Sıbızgı Geleneği
 • Ramil Gayzullin Rusya Federasyonu-Başkurdistan 21. Asırda Başkurt Halk Müziği

Enstrümanlarının Gelişimi

11:00 -12:45   Tar Oturumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Başkan: Doç. Dr. Türker Eroğlu

 • Tayyar Bayramov   Azerbaycan Azerbaycan Mugamları Hakkında
 • İlgar İmamverdiyev    Türkiye   Türk Dünyasında Köroğlu havaları
 • İrada Ganieva    Özbekistan  Özbek Müzik folklorunun çağdaş boyutu
 • Hamit Muzaffer Türkiye  Ahıska  Türklerinin Müziği

14:00 -15:45 Kopuz Oturumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Başkan: Doç. Dr. Metin Özarslan

 • Abdurrahman Köksal Kırgızistan

Kırgızistan’daki Ahıska Türklerinin Oyun Müzikleri ve yapısı

 • İlya İvanov Rusya Federasyonu-Çuvaşistan Çuvaş Müziğinin bazı özelikleri
 • Borzoo Tayebipour İran-Kaşkay Türkleri Kaşkay Türklerinde Müzik
 • Coşkun Bağır Türkiye Unutulmuş bir ilk

16:00-18:00 Dombıra Oturumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Başkan: Dr. Razia Sultanova

 • Eva Csaki Macaristan Bektaşilerin nefes geleneğine dair
 • Angelika Jung Almanya Buhara  Şaşmakamı' nın yeniden doğuşu: Bilimsel Araştırma ve   Öğretimin Yakın Zamandaki Projeleri
 • Roza Amanova Kırgızistan Kırgız Geleneksel Müziğindeki Özellikler
 • Saida Elemanova Kazakistan Modern Kazak Folkloru Geleneği

20:00-22:00 Konser, Ankara Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

İran Türkmenleri, Kazakistan, Başkurdistan (RF), Gagauzya (Moldova), Tataristan (RF), Azerbaycan, Karakalpak Türkleri (Özbekistan) , Şor Türkleri (RF), Ahıska Türkleri (Türkiye), Özbekistan, Türkiye

17-11-2012, Cumartesi

09:00-10:45 Iklıg Oturumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu

Başkan: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

 • Nikolay Shumarov Rusya Federasyonu-Altay Cumhuriyeti

Gırtlaktan Şarkı Söylemenin Avrupa Tiyatro Sanatına Etkileri

 • Janos Sipos Macaristan

Macar Ezgileri ve Türk Halkların Ezgileri Arasındaki Bağlantılar Hakkında Değerlendirme

 • Albina Degtyareva Rusya Federasyonu-Saha (Yakut) Cumhuriyeti

Homus Çalgısının Çeşitleri Hakkında

 • Lıubov Arbachakova Rusya Federasyonu-Tuva Cumhuriyeti

Şorlar’ da Lirik Ezgi Geleneği

 • Şener Gültekin   Türkiye Toplumsal Cinsiyet ve Müzik:

Azerbaycan ve Anadolu ‘ Kadın- Dans Ezgilerinde’ Müzikal Analiz

11:00 - 12:45 Değerlendirme Oturumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu

16:00-18:00 Sertifika Töreni ve Kapanış,  Türksoy Genel Sekreterliği Binası

20:00-22:00 Konser, Devlet Resim ve Heykel Müzesi (Tarihi Türk Ocağı Binası)

Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği Konseri
Solistler: Çiğdem Gürdal- Alper Kıraç

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü