3 Mayıs Türkçüler Günü Kutlu Olsun

01 Mayıs 2011
3 Mayıs 2011

Türkçülük bir fikir akımı olarak Osmanlı döneminde ortaya çıktı. 100. Yılını kutlayan Türk Yurdu Dergisi ve Türk Ocakları bu düşüncenin bir sonucudur. Türk Ocakları çevresinde toplanan ve Türk milletinin kaderini kendilerine dert edinen Türklük sevdalıları, milletin geleceğine kendilerini adadılar. Türklük için faydalı olan her çabanın yanında, zararlı olan her adımın karşısında oldular. 1944 olayları veya Türkçülük davası, Türkçülük tarihinde bir dönüm noktası oldu. Büyük Türkçü Nihal Atsız bey ve dava arkadaşlarının nazarında Türkçülüğü yargılamaya cüret edenler, gerekli cevabı Türkçü gençlerden aldılar. 3 Mayıs 1945 yılından itibaren kutlanmakta olan Türkçülük Günü bu davaya gönül veren herkes için büyük anlamlar taşımaktadır. Bu anlamın daha iyi anlaşılması dilekleriyle bütün Türk Milliyetçilerinin Türkçülük Günü kutlu olsun…

3 Mayıs Türkçülük Günü hakkında detaylı bilgi için:

Necmeddin Sefercioğlu, 3 Mayıs 1944 ve Türkçülük Davası

http://www.turkocagi.org.tr/kitaplar/3Mayis1944.pdf

3 MAYIS 1944 - Nihal ATSIZ

http://www.gencatsizlar.net/yazismalik/showthread.php?p=14844

3 Mayıs Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce olan, edebî ve ilmî sınırları pek de aşmayan Türkçülük, 1944 yılının 3 Mayıs’ında birdenbire hareket oluverdi.

Ali Suaviler, Süleyman Paşalar, Mehmet Eminler, Ziya Gökalpler, Rıza Nurlar yalnız duygu, düşünce, iş Türkçüsü idiler. Hareket Türkçüsü olmamışlardı. Çırağan baskını Türkçü Ali Süavi’nin siyasî bir hareketiydi. Bunun Türkçülükle ilgisi yoktu. Sıhhiye Vekili olduğu zaman gayrî Türkleri atarak yerine Türkleri yerleştiren Rıza Nur fiilî Türkçülük yapıyordu. Fakat bu da hareket değildi.

Türkçülükte ilk hareketi, 3 Mayıs 1944 Çarşamba günü, Ankara’daki birkaç bin meçhul Türk genci yaptı. Bu bakımdan Türkçülük tarihinde onların hususî bir şerefi vardır.

***

Bundan sonra 3 Mayıs Türkçülerin günüdür. Ona bir bayram diyemeyeceğiz. Çünkü yıllarca süren büyük ıstırabımız o gün başlamıştır. Ona bir matem demek de kabil değildir. Çünkü bunca sıkıntıların arasında bize büyük bir imtihan vermek, yürekliyle yüreksizi er meydanında denemek, yahşi ile yamanı ayırmak fırsatını vermiştir. O güne kadar tehlikelerden gafil bir çocuk toyluğu ile yürüyen Türkçülük 3 Mayısta gafletten ayılmış, maskelerin arkasındaki iğrenç yüzleri görmüş, can düşmanlarını tanımış, dost sandığı hainleri ayırt etmiş, hayalin yumuşak bulutlarından gerçeğin sert topraklarına düşmüştür.

Böyle sağlam bir sonuca varmak için çekilen bunca sıkıntılar boşa gitmiş sayılamaz. Bundan dolayı biz 3 Mayıs’a Türkçülerin günü deyip çıkıyoruz.

Hoşlanmayanlar onu benimsemesin. Yalnız kendilerine benzeyenler, yani Türk’e benzemeyenler onu yadırgasın. Biz 3 Mayıs’ı sevmekte devam edeceğiz

Türkçülük, tek sandığı düşmanına karşı 3 Mayıs hareketini yaparken onun çift olduğunu acı bir deneme ile öğrendi. Bu millî hareketin zaferinden korkan Türkçülük düşmanları, Türkçüler ortaçağı andıran vahşetlerle hapse atılır ve aleyhlerinde türlü yayınlar yapılırken, onları tartışmaya çağırmak garabetini de gösterdiler. Tarih bunu bağışlamayacak ve Türkçülerdin günü olan 3 Mayıs, bir gün Türkler’in günü olunca onlar tarihin büyük mahkemesinde lâyık oldukları akıbete uğrayacaklardır.

Türkçüler! Toplu veya yalnız, her yerde 3 Mayıs’ı analım. Analım ve Kür Şad’ın hâtırasını yüceltelim...

Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imha-ıhürriyet, Çalış, idrâki kaldır muktedirse  ademiyetten!

KÜR ŞAD. 1946, Sayı: 2

ORKUN, 1962, Sayı: 3-4

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü