MİLLÎ HASSASİYETLER OTOMATİĞE BAĞLANABİLİR Mİ?

15 Mart 2007
15 Mart 2007

Erdal Şafak Sabah Gazetesi’nde 14 Mart tarihli yazısında Fransa’da yaşayan bir okurunun gönderdiği e-posta’dan ibaretle önemli bir talepte bulunuyor.

Soykırım iddialarını tarafsız ve objektif yaklaşımıyla Ermenilerin yoğun tepkilerine muhatap olan Prof.Veistein, 22 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Chirac’ın kurduğu “Musee des Arts Premiers”de Osmanlı tarihiyle ilgili bir konferans verecek. Fransa’daki Ermeniler bu konferansı “mahvetmek” amacıyla yoğun bir kampanya başlatmışlar. Şafak’ın okuyucusu “lütfen buradaki Türklerin uyandırılmalarına yardım eder misiniz?” diyerek sorumluluk sahibi herkesi ikaz ediyor.

Erdal Şafak bu dileği yansıttıktan sonra, Fransa’daki Türk Sivil Toplum örgütlerinin harekete geçmelerini, toplantının sabote edilme girişimlerinin önlemelerini  istiyor ve ekliyor: Çünkü Veistein gibi objektif, dürüst, cesur ve uluslararası akademik çevrelerce kabul gören bilim adamlarının desteğine ihtiyacımız var”.

Erdal Şafak’ın tümüyle katıldığımız bu isteği vesilesiyle sayın yazara ve aynı görüşü paylaşan liberal aydınlara bir hatırlatma yapmak istiyoruz.

Fransa’da yaşayan Türklerin bu tarz bir girişim yapabilmelerinin temel şartı millî kimlik bilincine, millî hassasiyetlere ve dikkatlere sahip olmaları, bunların sorumluluğunu taşımalarıdır.  Sosyolojide, sosyal antropolojide  bunun adı “Türk Milliyetçiliği”dir. Yani sayın yazarın geçen haftaki yazısında yerdiği, bizim de tepki gösterip eleştirdiğimiz görüşlerin zıddı olan zihniyet ve düşünceyi, duygu ve heyecanları taşımak…

Erdal Şafak gibi düşünenler ilginç bir çelişki içinde bocalıyorlar. Bir yandan Türk milliyetçiliğini sakıncalı ve hatta tehlikeli görüyorlar; izole etmek, etkisiz kılmak üzere bütün güçleriyle yükleniyorlar. Diğer taraftan bu gibi konular gündeme geldiğinde insanlarımızdan millî hassasiyet göstermelerini, tavır alıp çaba harcamalarını istemekten geri kalmıyorlar.

İnsanların kendilerinin belirleyeceği bir çizgide emir-komuta yörüngesinde davranmalarını, işaret edecekleri istikamete yürümelerini, belirledikleri konuda konuşmalarını istiyorlar.

Herhangi bir Batı ülkesinde kolektif davranışları yönlendiren etkili unsurun milletlerine mensubiyet bilinci taşımaları, sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri olduğunu, bu tavrın milliyetçilikten başka bir izahının yapılamayacağını düşünemiyorlar.

Millî hassasiyetlerin gelişmesinden, yaygınlaşmasından, toplumun genelinde içselleştirilmesinden tedirgin olup, Türk milliyetçiliğini öcü gibi görenlerin vicdani bir muhasebe yapmaları gerekiyor. Bir yandan millî bilinci köreltici çabalar gösterirken, diğer yandan insanımızdan milliyetçi tavırlar almasını isteyenlerin çelişki olduğunu, bunun en hafif ifadeyle aymazlık anlamına geldiğini görmek ve daha tutarlı olmak zorundadırlar.

TÜRK OCAKLARI BASIN MERKEZİ

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü