Tarih, Bilim ve Nevruz (A-Ki-Ti) Sümer’de başlar!

25 Mart 2014

(Tarihi Araştırmaların Önemi)

Önsöz: Başlıkla ilgili önemli not: bu yazı günümüz bilgilerine dayanıyor.“Tarih Sümer’de Başlar: Yazılı Tarihteki OtuzDokuz İlk” SamuelKramer’in meşhur kitabının başlığıdır. Son 15 yıldır “Türkler ve Bilim: Dün, Bugün, Yarın” konusunda verdiğim konferansların ilk bölümünün başlığı olarak “Tarih ve Bilim Sümer’de başlar?” kullanıyorum. Soru işaretinin anlamı: gelecekte yapılacak tarihi ve arkeolojik araştırmalar Sümer öncesi döneme ışık tutacaktırve bu araştırmaların birçok ezberi bozacağı kuvvetle-muhtemeldir! Sümer ile ilgili araştırmaların Avrupa-merkezcil tarih tezini bozduğu gibi!Mesela, Pisagor’un adını taşıyan teorem Pisagor’dan iki bin yıl önce yazılan Sümer tabletlerinde mevcuttur.

1. Sümerler ve Bizler

Sümerlerin Orta Doğu coğrafyasına nerden geldiği bilinmese de, buradan nereye gittiği arkeolojik araştırmalar sonucunda bilinmektedir. Samilerin baskısına maruz kalan Sümerler Doğu Anadolu ve Azerbaycan üzerinden Hazarın kuzey ve güney kıyılarından Türküstan coğrafyasına yönelmişlerdir. 1980’lerin başında Sovyetlerin iki en önemli yayın organından biri olan İzvestiya gazetesinde kısa bir yazı çıktı (bu yazı öneminden dolayı kalın harfler ile yazılmıştı): “Ortak Sovyet-Moğol arkeoloji grubu Gobi çölünde milattan önce 2.-3.binyıllara ait çok sayıda kil tablet bulmuştur. Bu tabletlerin okunması İnsanlık tarihinin birçok karanlık sayfasına ışık tutacaktır”. Maalesef, bu konuda daha sonra hiçbir bilgi açıklanmadı. Bulunan tabletler ya imha edildi, ya da bir yerlerde saklı tutuluyor. Birileri karanlıkta kalmamamızı tercih etti…
Aşağıdaki iki resim Macar kardeşlerimizin hazırladığı bir web sayfasından alınmıştır:
http://hunmagyar.org/turan/index.html

Soldaki haritadan görüldüğü gibi, Sümer coğrafyası Doğu Anadolu’yu ve Azerbaycan’ı da kapsıyordu. Sağdaki resim Türkiye ve Azerbaycan bayraklarındaki Ay-Yıldız simgesinin en az 5 bin yıllık tarihe sahip olduğunu göstermektedir.
Bugüne dek dilbilimciler Sümerce 2500 civarında kelime tespit etmişlerdir. Bunların arasında yüzlerce kelime hem anlam hem de telaffuz olarak günümüz Türk lehçelerinde mevcuttur. Çuvaşıstan’daSümerli kentinin, Altaylarda Üç-Sümer dağlarının olması bir rastlantı değildir!

2. Nevruz (A-Ki-Ti) Sümer’de başlar!

Aslında bu yazıyı bir önceki Nevruz bayramında hazırlamaya başlamıştım. Fakat ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması açısından istisnai öneme sahip olan Toryum üzerinde yoğun çalışmalara öncelik vermem gerektiği için bu konuya ara vermek zorunda kaldım. Bu nedenle birkaç tweet atmakla yetindim.
18 Mart 2013tarihinde attığım tweet:“Nevruz Sümer'de başlar. Tarihi bilgilere göre en eski Nevruz kutlamaları milattan önce üçüncü bin yılda A-Ki-Ti adıyla Sümer'de yapılmıştır.”
20 Mart 2013 tarihinde attığım tweet’ler:“A-Ki-Ti'nin anlamı: Sumerceden çevirirsek Yerin Dirilmesi veya Toprağın Uyanması anlamını taşıyor.” ; “Ki yer, toprak demektir. Günümüz Türkçesinde Kir, Kır, Kil şeklini almıştır.”; “Ti uyanmak, yaşama dönmek demektir. Günümüz Türkçesinde Ti-rilmek, Di-rilmek şeklini almıştır.”; “A-Ki-Ti (Yerin Dirilmesi, Novruz, Yenigün, ...) Bayramımız kutlu olsun!!! Bu bayram dostluğa, kardeşliğe vesile olsun!!!”
A-Ki-TiSümerceden İngilizceye"building life on earth" olarak çevriliyor. Bu çeviri yukarıda verilen yorumun doğru olduğunun bir kanıtıdır. Yerin Dirilmesi Bayramının günümüzden 5 bin yıl önce Sümer’de kutlandığı kil tabletlerde yazılmıştır.

3. Nevruz İslami bir bayram mıdır?

Türk ve akraba toplulukların bin yıllar boyunca kutladığı Bahar Bayramını, Stalin-Mikoyan çetesi 1930’larda yasakladı. Neden olarak Nevruzun dini, yani İslami, bayram olduğu öne sürüldü. Bu yasağa rağmen halkımız Nevruz kutlamalarına devam etti.
Azerbaycan’da Nevruzun devlet düzeyinde yeniden kutlanmasını rahmetli ŞıhaliKurbanov başlattı.1967-ci ilin Novruztonqalları yalnız küçələri, meydanları yox, həmdəənbaşlıcasıillərindözülməz ağırlığı altında sıxılan, boğulan, mühitinqaranlıqlarınabürünənürəkləri, beyinləriişığaqərqetdi.” Bu kutlamalardan iki ay sonra Şıhali Bey şehit oldu!!!(bak:http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C4%B1x%C9%99li_Qurbanov).
Ama Azerbaycan gençleri Stalin mezaliminden kurtulabilen aksakallarımızın desteği ile Bakü Devlet Üniversitesinde Nevruz kutlamalarını devam ettirdi. Rahmetle andığımız aksakallarımızın bazılarının isimleri: Halk Şairi Bahtiyar Vahapzade, Profesör HuduMamedov, Profesör Ziya Bünyadov (ilk Cumhurbaşkanımız Ebülfez Elçibey’in hocası), Profesör Hasan Aliyev (ikinci Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev’in abisi), Profesör Maksut Cavadov, Profesör Rahmi Hasanov (Kırım Türkü), Halk Şairi Resul Rza(Azerbaycan Yazarlar Birliği başkanı Anar’ın babası).
1972 yılında üniversitede yaptığımız kutlamaları engellemek istediler.Birileri Moskova’ya ihbar yazısı göndermişti(aynı takım yukarıda bahsettiğim aksakallarımızı Moskova’ya “pantürkist” olarak ispiyonlamıştı ve Azerbaycan Ansiklopedisinin birinci cildinin yayınlanmasını engellemişti) … Nevruz kutlamalarını devam ede bilmek için bu Bayramın İslam ile alakası olmadığını söylemek zorunda kaldık… Halbuki, “Göklerde ve yerde” var olan Ayetlerden yüz çevirmeyenler Nevruzun ne anlama geldiğini çok daha iyi anlarlar:
Bakara (2.Sure) 164: Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
Yunus (10.Sure) 6: Gece ile gündüzün ardarda gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında (kötülüklerden) sakınan bir topluluk için ayetler vardır.

Sonsöz: Astronomi (Gökbilimi) dahil, bilim Sümer’de başlar!Başkurtlar başta olmak üzere tüm Türk Dünyasının “Yerin Dirilişi” Bayramını kutluyor, Milletimize, Ümmetimize ve İnsanlığa kardeşlik, huzur ve refah getirmesini Cenabi-Hak’tan niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Saleh SULTANSOY                    
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Azerbaycan ElmlerAkademiyasıFizikaİnstitutuAparıcıElmi İşçisi

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü