ANKARA TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİ KURULTAYININ ARDINDAN

17 Nisan 2008
Seçkin KÖSTEM

Birinci Ankara Türk Dünyası Öğrenci Kurultayı, Bilkent Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu'nun (TÜDAT) ev sahipliğinde, 12-13 Nisan 2008 tarihlerinde toplandı. Bilkent Üniversitesi merkez kampusunda gerçekleştirilen kurultaya, Kosova'dan Tuva'ya, Tataristan'dan Türkmeneli'ne kadar 20'yi aşkın Türk Yurdu'ndan gelerek Ankara'daki çeşitli üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren 80'in üzerinde öğrenci katıldı. Kurultay boyunca uzaktaki kardeşinin acılarıyla hüzünlenen, sevinçleriyle coşan gençler aynı dünyanın, aynı bütünün birer parçaları olmanın şuurunu bir kez daha tadarak bir dahaki buluşmanın hayaliyle kurultaydan ayrıldılar.

Kurultayın birinci günü Türk dünyası davasına gönül vermiş kıymetli büyüklerimizin konuşmalarıyla başladı. Karşılarında inanmış gençlerle dolu bir salon gören büyüklerimizin heyecanı da kelimelerle anlatmaya yetmez elbette. Kosova'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan ve Anadolu’dan çeşitli gösterilerle eğlenen gençler kurultay oturumlarına sıra geldiğinde kendi memleketlerinin sorunlarını anlattılar, ellerinden geldiğince uzak diyarlardaki kardeşlerinin varlığından bahsettiler. Hepsinin ortak bir özelliği daha vardı; hepsi de Türkiye'nin Türk dünyasına yönelik olarak geliştirmiş olduğu en büyük projelerden birisi olan "Büyük Öğrenci Projesi" kapsamında Türkiye'ye gelmişlerdi. Babür Şah’ın, Timur’un, Siyünbike’nin, Şah İsmail’in, Fatih’in ve Mustafa Kemal’in torunları Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinde sorunlarını paylaşmak için biraraya gelmişlerdi.

Kurultayın ikinci gününde, iki oturum halinde komisyon çalışmaları yapıldı. "Temel Meseleler" komisyonunda tüm Türk devlet ve topluluğunun temel sorunlarının yer aldığı 23 maddelik bir rapor hazırlandı. Bu raporda Kosova’nın bağımsızlığı ve Kosova anayasasında Türklerin durumu, Türkmeneli’nde nüfusun tabii yapısını değiştirmeye yönelik art niyetli girişimler, Türkistan’da artan işbirliği arzusu, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin maruz kaldıkarlı insan hakları ihlalleri, Rusya Federasyonu’nda Türk halkarına yönelik artan ırkçı saldırılar ve Türk dünyasını yakından ilgilendiren diğer pekçok konu gençler tarafından ele alındı. Kurultaya katılan öğrenci temsilcilerinin herbirinin hem kendi topluluğunun hem de kardeşlerinin sorunlarıyla yakından ilgili olması burada üstünde önemle durulması gereken sevindirici bir noktadır.

"Ortak Faaliyetler ve Öğrenci Sorunları" komisyonunda ise özelde Ankara’da, genelde Türkiye’de okuyan öğrencilerin sorunlarına ilişkin 12 maddelik bir sonuç bildirgesi hazırlandı. Sonuç bildirgesinde Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türkiye'ye gelen öğrencilerin, Ankara’da belediye ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanılması, ülkelere ayrılan kontenjanların arttırılması gibi ihtiyaçların karşılanması istendi ve kurultay sonrasında ortak faaliyetlerin devam ettirilmesine yönelik bir öğrenci birliğinin ya da platformunun kurulmasına karar verildi. Ayrıca, bağımsız Türk cumhuriyetleri arasında bir “Öğrenci Değişim Programı” başlatılmasının önemine de vurgu yapıldı. Kurulacak olan birliğin çalışmalarına acilen başlaması için bir sonraki toplantı tarihi de belirlendi.

Kurultay bildirilerinin ve komisyon çalışmalarının yanı sıra 2 gün boyunca Afganistan Türkleri fotoğraf sergisi, TÜRKSOY Türk dünyası resim sergisi ve Türk devlet ve topluluklarının sergiledikleri dergiler, bayraklar, kitaplar da katılımcıların ilgisine sunuldu.

Kurultay'a Bilkent TÜDAT'ın yanısıra ODTÜ Avrasya Topluluğu ve Ankara Üniversitesi Avrasya Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Topluluğu da destek verdi. Böylece Avrasya-Türk Dünyası doğrultusunda faaliyet gösteren üniversite topluluklarının da birlikte hareket etmelerine yönelik büyük bir adım atılmış oldu.

Kurultayımızın gerçekleşmesinde yardımlarını bizden esirgemeyen tüm büyüklerimize, Bilkent Üniversitesi yönetimine ve Ankara Ticaret Odası'na şükranlarımızı sunarız.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü