Bursa Türk Ocağından Yükseki Öğrenim Burs Duyurusu

25 Ağustos 2014

BURSA TÜRK OCAĞI
BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Burs Verilecek Öğrencilerde Aranacak Şartlar
1-Burs; Türk Ocağı faaliyetlerine düzenli olarak katılan öğrencilere verilecektir.
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Sağlam karakterli, millî duyguları yüksek, ahlâklı ve yüksek seciyeli olmak,
4. Bursa’da bulunan Fakülte ve okulların birisinde öğrenim görüyor olmak,
5. Derslerinde başarılı olmak
6. Maddî desteğe ihtiyacı bulunmak

Burs Başvurusunda Bulunamayacak Olanlar
1. Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,
2. Yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimize hakaret etmek vb. suçlardan hüküm giyenler,
3. Öğrenim gördüğü eğitim kurumunda disiplin suçu işleyenler,
4. Sınıfta kalanlar ve alt sınıftan dersi olanlar,
5. Üniversitelerin açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim görenler ile lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar,

Başvuru Tarihi ve Yöntemi
1. Burs için başvuru her yıl 1−15 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Burs Başvuru Belgesi, Dernek merkezinden temin edilebileceği gibi,www.bursaturkocagi.org.tr adresimizden de indirilebilir. Söz konusu Belge, doldurulduktan sonra, istenilen diğer belgelerle birlikte dernek merkezimize teslim edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar
1. Burs Başvuru Belgesi,
2. Bir adet vesikalık fotoğraf,
3. Öğrenim kurumundan onaylı not çizelgesi ( Transkript ), ( Birinci sınıftan itibaren, bütün sınıflardaki notların onaylı dökümleri ),
4. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, üniversite sınav sonuç belgesi,
5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
6. İkametgâh İl muhaberi ( Ailesinden ayrı ikamet edenler, nerede barındıklarını belgeleyen resmî nitelikli bir belge ibraz etmek zorundadırlar.),
7. Öğrenim hayatı boyunca alınan başarı belgelerinin birer sureti (İsteğe bağlı)

Bursiyerlerin Seçimi
Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu’nca incelenir ve durumu belirlenen kıstaslara en fazla uyandan başlamak üzere, burs fonunda biriken meblağ da dikkate alınarak, uygun sayıda bursiyer belirlenir

Bursun Ödenmesi
Burs tahsis edilen adaylara, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri, bir eğitim - öğretim döneminde, Ekim ve Mayıs ayları arasındaki sekiz ay boyunca  hesaplarına bankadan ödenir.
Bursiyer adayları hesaplarını Yapı Kredi Bankasından açtırmak zorundadırlar.

Bursun Kesilmesi
Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğunu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Mayıs ayı sonunda kesilir. Ayrıca, bursiyerin;
1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
2. Sınıfta kalması veya borçlu geçmesi,
3. Not ortalamasının, asgari seviyenin altına düşmesi,
4. Burs verileceklerde aranan şartlardan en az birisini kaybetmesi,
5. Burs başvurusunda bulunmasına mâni hâllerden en az birisinin gerçekleşmesi,
6. Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi.
7-Türk Ocağı faaliyetlerine mazeretsiz olarak üst üste iki kere katılmayanların bursu bir sonraki ayda kesilir.

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA TÜRK OCAĞI
Kurtoğlu Mah. Yeşil Cadde Site Apt. Nu:8/1 Yıldırım /  BURSA
E-posta: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü