Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 92. Yildönümü Kutlu Olsun

23 Nisan 2012

Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesiyle galip devletlerin vesayeti altına girerken, daha savaş sırasında muhtemel bir yenilgi karşısında millî direnişi planlamış olan vatansever ve milliyetçi unsurlar, Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri yoluyla bu planlarını kuvveden fiile geçirmeye başladılar. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla önderine kavuşan bu oluşumlar, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleriyle Millî Mücadeleyi şekillendirmiş, bu gayretlerin sonunda İstanbul’da toplanan Meclis-i Mebusan’da Misak-ı Millî’nin ilanı sağlanmıştır. İşgal kuvvetlerinin Meclisi dağıtması üzerine Millî Mücadele, Türk Milletinin yeniden dirilişinin Ergenekon’u olan Anadolu’nun kalbinde, Ankara’da 23 Nisan 1920’de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülmüştür. Hem kendi tarihimizde hem de bütün dünya tarihinde örnek bir mücadelenin bayraktarı olan bu Meclisin bütün üyelerini rahmet ve şükranla anıyoruz. Devletimiz ve demokrasimizin temellerinin atılmasında onların tarihî rolleri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

TBMM’nin kuruluşunun 92. Yılında başta Meclis Başkanımız Sayın Cemil Çiçek olmak üzere bütün milletvekillerimizi, Atatürk’ün bu günü armağan ettiği çocuklarımızı ve bütün milletimizi kutluyoruz. Bu vesileyle, Meclisimizin ve  Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümlerine giden süreçte, darbelerle örselenmiş demokrasimizi yeniden inşa etmek amacına matuf olduğu ilan edilen yeni anayasa çalışmalarında, Millî  Mücadelenin kapsayıcı ve kuşatıcı millî birlik anlayışının ve Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerinin tartışma konusu edilmemesi gerektiğini hatırlatmayı millî görev addediyoruz.

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü