Şanlıurfa Şubesinden Genel Kurul İlanı

10 Ocak 2014

KONGRE İLANI

Türk Ocakları Şanlıurfa Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Şubat 2014 Cumartesi saat:13:00’de Kadri Eroğan Cad. Vali Ziyaettin Akbulut İş Hanı Kat:2 Nu:13 ‘deki dernek adresinde, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 15 Şubat 2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Tüm Üyelere duyurulur.

TÜRK OCAKLARI ŞANLIURFA ŞUBESİ
Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama
2. Divan Teşekkülü
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4. Şube Başkanının konuşması
5. Faaliyet ve Denetleme raporlarının okunması
6. Raporların görüşülmesi ve ibra
7. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliklerinin ve organların seçimi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü