Kahramanmaraş Türk Ocağı Şubesinden Konferans

03 Ocak 2014

KONU: “İSLÂMÎ İHYA HAREKETLERİ, MODERNİZM VE SELEFÎLİK”
KONUŞMACI: Prof. M. Zeki İşcan (Atatürk Üni.)
TARİH: 4 Ocak 2014 Cumartesi/ Saat 19.00
YER    :  Necip Fazıl Kültür Merkezi

PROF. M. ZEKİ İŞCAN  KİMDİR?
1962 Erzurum doğumlu olan M. Zeki İşcan, 1989 Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirmiş, 1992’de ayni fakülteye araştırma görevlisi olarak atanmış, 1997 yılındadoktorasını tamamlamıştır. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalına Yrd. Doçent, 2003’de doçent olmuş ve 2008 yılından beri Profesör olarak görev yapmaktadır..
İşcan’ın yayımlanmış çalışmalarından üç önemli eseri:

  1. Muhammed Abduh’un Dini ve Siyasi Görüşleri, Dergâh Yayınları İstanbul, 1998.
  2. Siyasal İslâm - Dini ve Fikri Temelleri - EKEV Yayınları Erzurum, 2002.
  3. Selefilik - İslâmî Köktenciliğin Tarihî Temelleri - Kitap Yayınları, İstanbul 2006.

Dr. Abdullah TEKİNŞEN
Şube Başk.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü