SEMPOZYUM - “TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE DENİZLİ ve KENTLEŞME SORUNLARI”

17 Aralık 2008

22 Aralık 2008

AÇILIŞ PROGRAMI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış Konuşmacıları

Prof. Dr. Mehmet AKGÜN : Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı

Nuri GÜRGÜR : Türk Ocakları Genel Başkanı

Prof. Dr. F. Necdet ARDIÇ : Pamukkale Üniversitesi Rektörü

Nihat ZEYBEKCİ : Denizli Belediye Başkanı

Yavuz ERKMEN : Denizli Valisi

Tarih: 22 Aralık 2008 Pazartesi
Saat:10:00
Yer: PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi

I. OTURUM (Tarih)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu – Dr. Ferhat Ağırman

Saat

Konuşmacı

Bildiri İsmi

1400-1415
1415-1430
1430-1445
1445-1500

Tuncer Baykara
Muharrem Bayar
Nuray Keskin
Fikri Gül

Denizli'nin Bir Türk Şehri Olarak İlk Yüzyılı
Denizli Civarına Aşiretlerin İskânı Ve Kültür Hayatı
Denizli Ahiliği'nin Dünü Ve Bugünü
Mesleki-Ahlaki Örgütlenme Biçimi Olarak Ahilik: Denizlili Ahi Sinan

1500-1515

Soru-Cevap

1515-1530

Ara

II. OTURUM (Yer Bilimleri)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yahya Özpınar – Yrd. Doç. Dr. Yahya Tülek

1530-1545
1545-1600

1600-1615

1615-1630

Devrim Alkaya
A. Kaya, M. Hançer

Ş. Şenel, M. İnel, S. Toprak
S. Toprak, A. C. Koç,
M. Fırat, F. Dikbaş,
Ü. G. Bacanlı, E.Nacaroğlu, O. A. Çetin

Denizli'nin Depremselliği Ve Denizli Deprem Senaryosu
Denizli Kentleşme Alanının Sınırlarını Belirleyen Başlıca Faylar Ve Bunların Sismotektonik Özellikleri
Büyümekte olan Kentlerde Yapılaşma ve Depreme Hazırlık Sorunları
Kentsel Altyapı Sistemleri İçin Bilimsel Ve Eğitsel Projeler

1630-1645

Soru-Cevap

1645-1700

Ara

III. OTURUM (Arkeoloji)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal Şimşek – Doç. Dr. Bilal Söğüt

1700-1715

1715-1730

1730-1745

1745-1800

İsmail Yakıt

Coşkun Daşbacak

Müge Göker

H. Erkul, A. Özcan

Tavas Hırka Camii Kitabesinde Ebced Hesaplı Tarih Var mı?
Antik Dönemde Lykos Vadisi'nin Yeri ve Önemi
Hamam Kültürünün Günümüz Banyo Tasarımında Yeri, Önemi ve Hierapolis Örneği

Ladik"ten Denizli'ye Kent İçme Suyunun Öyküsü

1800-1815

Soru-Cevap

SÖZLÜ TEBLİĞLER

22.12.2008
KARASUNGUR SALONU

23.12.2008

IV. OTURUM (Geleneksel Giyim)
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Nihal Kargı – Yrd. Doç. Dr. Fikri Gül

Saat

Konuşmacı

Bildiri İsmi

900-915

915-930

930-945

945-1000

B. Yalçınkaya, N. Kacar

Ahmet Aytaç

E. Esirgenler, B. Başaran

E. Özus, S. Aral

Tarihsel Süreçte Denizli İli, Başkarcı Kasabası'nın Giyim-Kuşam Ve Yaşam Kültürü
Başbakanlık Devlet Arşivi'nde Denizli El Dokumalarına Dair Bazı Kayıtlar
Denizli İli Tavas İlçesi Hırka Köyü Üç Etek Gelinliklerinden Çağdaş Giysi Tasarımları
Denizli Geleneksel Erkek Kıyafetleri Ve Aksesuarları

1000-1015

Soru-Cevap

1015-1030

Ara

V. OTURUM (Tarih-Coğrafya)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuncer Baykara – Doç. Dr. Milay Köktürk

1030-1045
1045-1100

1100-1115

1115-1130
1130-1145

İbrahim Balık
Tahir Kodal

Yasemin Avcı

Tuncay Özdemir
Nuray Selma Özdipçiner

Yok Edilen Bir Osmanlı Eseri "Kayı Pazarı”
Demokrat Parti Döneminde Denizli Nüfusu Ve Özellikleri (1950-1960)
19. Yüzyılın İkinci Yarısında Bir Yönetim Merkezi Olarak Denizli Kentinin Geçirdiği Değişim
Denizli’nin Beşeri Ve İktisadi Coğrafyasına Kısa Bir Bakış
Denizli İli Kültürel Arz Verileri

1145-1200

Soru-Cevap

 

1200-1300


ÖĞLE YEMEĞİ

VI. OTURUM (Tarım-Çevre-Kent)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Hilmi Çon – Yrd. Doç. Dr. Turgay Beyaz

1300-1315

 

1315-1330
1330-1345
1345-1400

Osman Nuri Ağdağ

 

Y. Ş. Murat, A. Şekerler
Ramazan Gökçe
Mustafa Karatepe

Denizli Kenti Katı Atık Karakterizasyonu Ve Geri Kazanılabilir Atıkların Kaynakta Ayrı Toplanmasının Değerlendirilmesi
Denizli Kent Merkezindeki Trafik Kazalarının İncelenmesi
Denizlide Hayvancılık, Nerden Nereye?
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Denizli Suları

1400-1415

Soru-Cevap

1415-1430

Ara

VII. OTURUM (Sanat)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali İhsan Karaalp – Yrd. Doç. Dr. Turgut Tok

Saat

Konuşmacı

Bildiri İsmi

1430-1445
1445-1500

1500-1515
1515-1530

Sadettin SARI
Safi AVCI

Hülya Kahveci
Kâmil UĞURLU

Denizli'de Yaşayan Sanat İnsanları (Plastik Sanatlar)
Sanat Kültürü Sorunları Açısından Denizli’deki Alan Heykelleri
Denizlideki Geleneksel Yapılar ve Bize Getirdikleri
İmar" Trenini Kaçıranlar

1530-1545

Soru-Cevap

1545-1600

Ara

VIII. OTURUM (Kültür-Edebiyat)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Ömer Karpuz – Yrd. Doç. Dr. Bilge Özkan Nalbant

1600-1615

 

1615-1630

1630-1645
1645-1700

Turgut Tok

 

Süleyman Solmaz

Levent Kurgun
İdris Nebi UYSAL

Denizli Ve Yöresinde Horasan Süreği Geleneğinin Tarihi İzleri Ve Günümüze Yansımaları: Yesevilik-Alevilik-Bektaşilik
Ahmet Hulusi Efendinin Kütüphanesinde Bulunan El Yazması Eserler
Denizli Adı Üzerine
Denizli İl Merkezinde Bulunan Resmi Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim Kurumlarının Adları Üzerine Bir İnceleme

1700-1715

Soru-Cevap

 

I. OTURUM (Ekonomi)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İnan Özer - Yrd. Doç. Dr. İrfan Ertuğrul

Saat

Konuşmacı

Bildiri İsmi

1400-1415

1415-1430
1430-1445
1445-1500

Aynur Can

İ. Durak, A. İrmiş
Tuğçe Erdal
Halil Emre Deniş

Denizli Kent Kimliğinin Okunması ve Yeniden Üretilmesinde Mekânsal Perspektiften Yerel Dinamikler
Denizli'de Girişimcilik
Kültürel Bellekte Denizli ve Oluşturduğu İmgeler
Denizli İli Ölçeğinde Kamusal Mekânların Yeni Yüzlerinden Biri Olan Alışveriş Merkezlerinin İşlevi

1500-1515

Soru-Cevap

1515-1530

Ara

II. OTURUM (Şifalı Sular)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer Aybek – Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karatepe

1530-1545
1545-1600
1600-1615
1615-1630

U. Cavlak,.
S. Gürsoy,
Y. B. Karaosmanoğlu,
A. Ö. Başoğlan

Denizli Kaplıca Kültürü: Şifalı Sular ve Çamurlar-I
Denizli Kaplıca Kültürü: Şifalı Sular ve Çamurlar-II
Denizli Kaplıca Kültürü: Şifalı Sular ve Çamurlar-III
Denizli Kaplıca Kültürü: Şifalı Sular ve Çamurlar-IV

1630-1645

Soru-Cevap

1645-1700

Ara

III. OTURUM(Sosyoloji)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Meder - Yrd. Doç. Dr. Hasan Tüzen

1700-1715
1715-1730

1730-1745

1745-1800

A. Muhsin Yılmazçoban
Orhan Kumral

Ercan Haytoğlu

Yusuf Ziya Bildirici

Denizlide Evlilik ve Boşanma Tutumları
Denizli'de Göç Olgusu Konut, Kentlileşme ve Eğitim Sorunu
Denizli Kentsel Yaşamında Bir Gelişim Ve Eğitim Kuruluşu: Denizli Yetiştirme Yurdu
Denizli İktisadî Hayatına Yön Veren Örnek Bir Aile İşletmeciliği

1800-1815

Soru-Cevap

22.12.2008
ALPKARA SALONU

23.12.2008

IV. OTURUM (Eğitim-Edebiyat)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Çağatay Özdemir - Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın

Saat

Konuşmacı

Bildiri İsmi

900-915

 

915-930

930-945
945-1000

Ali Rıza Erdem

 

S. İnan, S. Cerezci

Şerif Kutludağ
Uğur Yıldız

Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Toplumsal Sorunlar Ve Bu Toplumsal Sorunların Performansına Etkisi Konusundaki Görüşleri
Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemlerine Tanıklık Eden, Tıp Eğitimine Adanmış Bir Hayat: Prof. A.Tevfik Berkman
Denizli'de Şiir Ve Şairler
Kentlileşmeye Halk Eğitiminin Katkısı: Denizli Örneği

1000-1015

Soru-Cevap

1015-1030

Ara

V. OTURUM (Halk Bilimi)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Çetişli – Doç. Dr. Yunus Balcı

1030-1045

1045-1100

1100-1115

1115-1130
1130-1145

M. Arslan ,P. Çevik M.T. Bakırtaş
Ş. Küçükaytan, M. Çakır, N. Sert
M. Cebirbay, N. Işık,
N. Barın, L. Kurhan
Ş. Mızrak, T. Kayser
Habibe Kahvecioğlu

Kentler ve İmgeler Bağlamında Denizli ve Horoz

Denizli -Buldan Yöresi Geleneksel Dokumalarından Günümüze Yansımaları
Geçmişten Günümüze Denizli İli Tavas İlçesi Mutfak Kültürü
Kentleşmenin Denizli Yöresel Giyim-Kuşamına Etkisi
Denizli Kocadere Köyünde Bulunan El Dokuması Heybeler Üzerine Bir Araştırma

1145-1200

Soru-Cevap

 

1200-1300

ÖĞLE YEMEĞİ

VI. OTURUM (Çevre ve Enerji)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil Kumsar – Doç. Dr. Y. Mehmet İnel

1300-1315

1315-1330

 

1330-1345

 

1345-1400

S. Toprak, O. N. Ağdağ,H. Selçuk,A. C. Koç, M. Fırat
S. Kıvrak, H. K. Öztürk,
E. Çetin, A. Yılancı
U. Şensöz
S. Kıvrak, H. K. Öztürk, A. Turgut

H. K. Öztürk,
K. Kavaklıoğlu

Katı Atık Üzerine Bir Avrupa Birliği Eğitim Projesi (Waste-Traın)
Sit Alanlarının Güneş Enerjisi İle Aydınlatılması

 

Denizli İl Merkezinde Deprem Parkı Olarak Kullanılabilecek Açık Ve Yeşil Alanların Fotoelektrik Güneş Enerjisi İle Afet Sonrasına Hazırlanması
Denizli'nin Enerji Seçenekleri

1400-1415

Soru-Cevap

1415-1430

Ara

VII. OTURUM (Kent-Kültür)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsmail Yakıt – Yrd. Doç Dr. Levent Kurgun

Saat

Konuşmacı

Bildiri İsmi

1430-1445

1445-1500
1500-1515
1515-1530

H. Bağcı, M. Karakaya

Milay Köktürk
F. Ağırman, A. Aykol
S. Palamutçu, Y. Turhan

Kent Kültürünün Gelişmesinde Din, Siyaset ve Bilim Adamlarının Rolleri; Denizli Örneği
Kentin Ruhu: Tarihsellik
Demokratikleşme Sürecinde Sivil Toplum: Denizli Örneği
Denizli Tekstil Sektörünün Gelişiminin Kentleşmeye Etkisi

1530-1545

Soru-Cevap

1545-1600

Ara

VIII. OTURUM (Sanat Tarihi)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahittin Özçelik - Yrd. Doç Dr. Yusuf Kılıç

1600-1615
1615-1630
1630-1645
1645-1700

Selda Cirtil
Kadir Pektaş
Kasım İnce
Mustafa Nadir Önay

Denizli Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu
Denizli - İlbadı Mezarlığı Kazısında Ele Geçen Buluntular
Denizli Camileri ve Denizli'nin Kentleşmesi Üzerine
Denizli'de Ev

1700-1715

Soru-Cevap

DEĞERLENDİRME OTURUMU
Saat 1730, Kongre Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. F. Necdet ARDIÇ

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA
Prof. Dr. Mehmet AKGÜN
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Prof. Dr. Halil KUMSAR
Prof. Dr. Çağatay ÖZDEMİR

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü