SEMPOZYUM ve MAKALE YARIŞMASINA ÇAĞRI

15 Ocak 2009

20 Şubat 2009

Gençlik Kolları Danışma Kurulu olarak, Türk Ocakları’nın 97. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlediğimiz “Gençlerin Gözü ile Türkiye” Sempozyumu’na ve gençlerin Türk Dünyası konusundaki duyarlılıkları ve üretkenliklerini tespit, yeni projeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz makale yarışmasına katkılarınızı bekliyoruz.

SEMPOZYUM

 • Herbirinde 3 konuşmanın yer alacağı 3 oturum olacaktır.
 • Sosyo-Kültürel Değerlendirme Oturumu
 • İktisadi Değerlendirme Oturumu
 • Siyasi Değerlendirme Oturumu
 • Konuşmacılar, lisans veya yüksek lisans düzeyinde üniversite öğrencileri arasından seçilecektir.
 • Konuşmacı olmak isteyenlerin, konuşma özetlerini ve hangi oturumda konuşmak istediğini, en geç 20 Şubat 2009 Cuma gününe kadar Türk Ocakları Genel Merkezi’ne e-posta ile veya bilgisayar ortamında elden ulaştırmaları gerekmektedir.

e-posta: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız veya Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

 • Konuşma özetleri en fazla 500 kelime (Times New Roman 12 punto, 1.5 satır aralığı ile yaklaşık 1 sayfa) olarak hazırlanmalıdır.
 • Konuşma konularının ve konuşmacıların seçiminde ana kıstas; belirlenen oturum başlıkları altında birbirinden çok bağımsız olmayan, durum tespitinin yanı sıra yeni öneriler de sunabilecek konu başlıklarının teklif edilmiş olmasıdır.

Muhtemel bir oturum örneği:
Sosyo-Kültürel Değerlendirme Oturumu

 • Türk Toplumunun Kültürel Yapı Taşları (20 dk.)
 • Geçmişten Günümüze Toplumsal Değişim ve Modernleşme (20 dk.)
 • Türk Fikir Hayatında Kısırlaşma: Sebepler ve Öneriler (20 dk.)
 • Konuşmacılar Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından misafir edilecektir.

MAKALE YARIŞMASI

 • Yarışma’nın konusu “Ekonomik, Siyasi ve Kültürel Alanların Türk Dünyasında Yakınlaşmayı Artırma Bakımından Önem ve Öncelik Sıraları”dır.
 • Makale Yarışması’na lisans veya yüksek lisans düzeyindeki üniversite öğrencileri katılabilir.
 • Gönderilecek makaleler Türk Ocakları Genel Merkezince belirlenecek 3 kişilik bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Hazırlanacak makale;
 • A4 sayfa boyutunda
 • Times New Roman 12
 • 1,5 satır aralığında
 • Kaynakça hariç en fazla 10 sayfa
 • Yazarın şahsına ait ve özgün olmalıdır.
 • Hazırlanan makale, 10 Mart 2009 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Türk Ocakları Genel Merkezi’ne e-posta ile veya elektronik ortamda elden ulaştırılmalıdır.

e-posta: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız veya Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü