Türk Ocakları Aydın Şubesi’nden Duyuru

24 Mart 2013

Türk Ocakları Aydın Şubesinin Olağan Genel Kurul toplantısı  06 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 14.00’de Türk Ocakları Aydın Şubesi salonunda yapılacaktır.
Gerekli çoğunluk sağlanmadığı takdirde GENEL KURULUMUZ 13 Nisan 2013 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’ DE AYDIN HALK EĞİTİM  MERKEZİ SALONU’NDA TOPLANACAKTIR.
Genel kurulumuza katılımınızdan şeref duyacağız.
Saygılarımızla.

TÜRK OCAKLARI  AYDIN ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM     :

  1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’mızın söylenmesi,
  2. Divan heyetinin teşekkülü,  tutanakların imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. Protokol Konuşmaları,
  4. İdare Heyeti, faaliyet raporu ve gelir – gider bilançosunun okunması,
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması,
  6. Raporların görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra edilmesi,
  7. Yeni faaliyet yılı taslak bütçesinin görüşülüp karara bağlanması,
  8. Yeni idare heyeti, denetleme kurulu ve büyük  kurultay delegelerinin seçilmesi,
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.

TÜRK OCAKLARI BAKANLAR KURULU’NUN 15.05.1954 TARİH VE 4/3055 SAYILI KARARI İLE “Amme menfaatine hadim (Kamu yararına çalışır) cemiyet” olarak kabul edilmiştir.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü