Suriye Türkmenlerine kulak verelim

29 Temmuz 2013

Hasan Celal GÜZEL - Sabah

Sevgili okuyucular, bu Pazar size hep ihmal ettiğimiz, unuttuğumuz kardeşlerimizden 'Suriye Türkmenleri'nden bahsetmek istiyorum. 7. asırdan itibaren Müslüman Oğuz Boyları, yani Türkmenler, Irak ve Suriye'ye gelmeye başlamışlar ve 10. ve 11. yüzyıllarda Orta Doğu'ya yoğun 'Türk Göçleri' gerçekleşmiştir. Bugün, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İran haricindeki Orta Doğu ülkelerinde 10 milyon civarında Türkmen yaşamaktadır. Bunların tamamı da eski Osmanlı tebaasıdır.
Ne yazık ki, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin, burnunun dibindeki Türkmen gardaşlarına gereken ilgiyi gösterdiği söylenemez. Halbuki, Orta Doğu'daki, bilhassa Irak ve Suriye'deki Türkmenler bizim en büyük siyasî kozumuzdur. Küresel güç olma iddiasındaki ve Orta Doğu'nun merkez ülkesi durumundaki Türkiye'nin, kendi soydaşlarına karşı bu ilgisizliğini anlamak mümkün değildir.

***
Irak fâciasına seyirci kalan Türkiye, bu hatâsının bedelini ödemeye hâlen devam etmektedir. Şimdi de Suriye nüfusunun yüzde 15'ini teşkil eden ve Suriye'deki ikinci büyük unsur olan Türkmenler, uluslararası oldu bittilerin eşiğinde boynu bükük beklemektedirler.
Suriye'nin bütünlüğünün bozulmamasını elbette istiyoruz. Lâkin, bir yandan Lazkiye merkezli 'Nusayri Devleti'nin, bir yandan da Kamışlı-Resulayn eksenli PKK-PYD yönetimindeki 'Kürt Devleti'nin hazırlıkları yapılmaktadır. Ayrıca, Şam merkezli sünnî 'Arap Devleti'nin kurulması da zor olmayacaktır. Bu arada, Halep, Humus, Lazkiye ve diğer Türkmen bölgeleri -Irak'da olduğu gibi- bu yeni oluşumların ortasında kalacaktır.

Kaynak: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/guzel/2013/07/28/suriye-turkmenlerine-kulak-verelim

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü