Dündar Taşer’in “meselesi” neydi?

00 0000

İsmail ŞAHİN - Yeniçağ

Dündar Taşer, Türk milliyetçilerinin gözünde her zaman farklı bir yerde olmuştur. Kırk yedi yıllık hayatı Türk milletinin 140 yıldır karşı karşıya olduğu  “cezri” bitirmek ve “med” i başlatmak mücadelesi içinde geçmiştir. Tabii ki bu yolda yalnız değildi. Dündar Taşer denince akla gelen ilk isim nasıl Alparslan Türkeş ise, Alparslan Türkeş denince de Dündar Taşer’dir. Türkeş ve Taşer birlikteliğinde ismi konulmayan bir iş bölümü var gibidir. Türkeş liderlik vasfı ve karizması ile gençliği hareketin etrafına toplarken, Taşer engin tefekkürü ile gençliğin yetişmesine eğilmiştir.
Dündar Taşer, olayları tahlil ederken geniş bir tarihi perspektiften çözümlemelere gider. Böylece hadiseleri daha anlaşılır kılarken, dinleyiciye Tarih şuurunu aşılar. “Bir milletin, milli telakkisi, onun tarihi seyri içinden çıkar”  diyen Taşer için bu tarihi seyir önemlidir ve Türk gençliğine anlatılmalıdır. Bu tarihi seyir içinde Osmanlı’nın ayrı bir yeri vardır. Taşer’e göre daha önceki kurulan devletler Osmanlı’yı vücuda getirmek için yapılmış tecrübelerdir. O’na göre Osmanlı,  “...Bu İmparatorlukların sonuncusu, bugüne kadarki tarihin kaydedebildiği en kudretli, en adil, en azâmetli bir varlıktır.” 
Taşer’i bir kelime ile ifade edecek olsaydık o  “devlet”  olurdu. O’ndaki devlet telakkisi Osmanlı’dan kalma bir deyimle vücud bulur: Fena fi’d-devle. Yani devletle bir olmuş, devletle bütünleşmiş. Taşer’de devlet ve bayrak asli unsurdur.  “Nitekim bayrak nereye gidiyorsa, Türk de oraya gidiyor. Bayrağın dalgalandığı, yâni devletin hakim olduğu yerde yaşayabiliyor.”  Ona göre Osmanlı Devlet anlayışı cihanşümul bir senteze ulaşmıştır. 
Taşer’in “meselesi” sadece tarih ve devlet anlayışı değildir; devleti oluşturan ve onun anlayışını şekillendiren unsurlar da ilgi alanına girer. Taşer’in 60’lı yıllarda bürokrasi ve siyasi irade çatışması üzerindeki tespitleri ilgi çekicidir. Taşer’in bu tespitlerini daha sonra Erol Güngör’de görmekteyiz.

Devami: http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=27145

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü