Türkem oğul, Türk oğluyam

17 Mart 2014

Ahmet B. ERCİLASUN - Yeniçağ

Aşığam, her neyem, buyam / İnanma namerde uyam / Alışana (tutuşana) serin suyam / Üşüyene Türkem (Türküm) oğul / Türk oğluyam, Türkem oğul. 
Türk’ün adını ne kadar anmasanız da, Türk’ü ne kadar yok saymaya çalışsanız da, andımızı okullardan kaldırsanız da Türk Bakü’den, Türk Tebriz’den ses veriyor. Tebriz’in âşıkları Bakü’ye gidiyor; Beynelxalq (Milletlerarası) Aşıq Festivalı’na katılıyor ve festivalin açılışında Tebriz’in dört bülbülü, ellerinde sazlarıyla, büyük bir coşkuyla, seslerinin en yüksek frekansıyla “Türkem (Türküm) oğul, Türk oğluyam” mısraıyla biten dörtlüklerini okuyor ve salon yıkılıyor.

http://www.youtube.com/watch?v=Hw1UGNYA_sU adresinden YouTube’a girin ve dinleyin. 
Türk’ün adını ne kadar anmasanız da Türklük her yerden fışkırıyor. Nogay Eli’nden, Kazakistan’dan fışkırıp dombıranın sesine karışıyor ve gelip partinize, dizinize müzik oluyor, marş oluyor. “Dombıramdı alarman (dombıramı alırım) / Yürek sazım çalarman” YouTube’da milyonlarca kez tıklanıyor; Türk yiğitleri eşliğindeki müzik milyonlarca insan tarafından dinleniyor. 

http://www.youtube.com/watch?v =q7qxcdrhOvQ yazın, Tebrizli âşık Mahbub Halili’yi dinleyin: 
Dönmüşdüm mezar başına / Gördüm bir gız yaman ağlar / Rahm eden yok göz yaşına / Bir gaşları keman ağlar. // Dedim gözel, nedir derdin? / Dedi neçün sual verdin? / Dedim seni ağlar gördüm / Dedi bugün zaman ağlar. 
Evet halk şiiri... Bütün canlılığıyla Kuzey ve Güney Azerbaycan’da yaşıyor. Fakat... “Dedi bugün zaman ağlar” mısraındaki anlam derinliğine, söyleyiş gücüne bakar mısınız? Zaman neden ağlıyor, biliyor musunuz? İşte cevabı: Dedim o ne şekillerdir / Dedi onlar şehitlerdir / Dedim gızım, seninle bir / Azerbaycan tamam ağlar.

Devamı: http://www.yenicaggazetesi.com.tr/turkem-ogul-turk-ogluyam-30122yy.htm

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü