Çanakkale Ruhu…

14 Mart 2014

Bayram Durbilmez - Kayseri Hakimiyet

Çanakkale Türk’ün yeniden dirilişinin, “Çanakkale Türk’ün yeniden dirilişinin, “kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ” olan yedi düvele karşı direnişinin bir simgesidir. Turgut Özakman’ın da “Diriliş- Çanakkale 1915” adlı romanının önsözünde söylediği gibi;”  “Çanakkale bir dirilişti,  Türkün geri dönüşüydü, Millî Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in habercisi, taç kapısı, arifesiydi, ‘yeni Türkiye’nin önsözü’ydü.

Sevdası olmayanın davası olmaz. Vatana, millete, bayrağa sevdalı Türk milletinin kutlu bir davaya gönül vermesi sonucu yedi düvele karşı duruşudur Çanakkale direnişi…

Bu direniş olmasaydı bugün Anadolu’da ne Türklük, ne de Müslümanlık kalmıştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin batmasını, Türklüğün ve İslâmlığın bu coğrafyadan gitmesini arzu eden şer güçler millî birlik ve beraberliğimizi bozma çabasında. Çanakkale ruhunun zayıflatılması ve yok edilmesi de bu çabadakilerin öncelikli hedefi.

Türk milleti bu çaba karşısında ne yapıyor?

Hangi  partiden,  hangi  mezhepten,  hangi  meşrepten,  hangi  cemaatten  olursa  olsun Türkiye’de  hemen  herkes  Çanakkale  konusuna  ilgi  gösteriyor.  Ancak  herkes  konuya  kendi

düşünce ve bakış açısından yaklaşmakta, bütüncü bir yaklaşımla konuyu değerlendirebilenler yok denecek  kadar  sınırlı  kalmaktadır.  Bütüncü  olmayan  bu  yaklaşımlar,  Çanakkale  ruhundan uzaklaşmamıza sebep olmaktadır.

Devamı: http://kayserihakimiyet2000.com/canakkale-ruhu/

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü