Nevzat Kösoğlu'nun ardından

13 Ekim 2013

Hasan Celal Güzel - Sabah

Sevgili okuyucular, bugün çok efkârlı ve üzüntülüyüm. Bir âlimi, bir mütefekkiri, tertemiz vatansever bir Türk münevverini kaybettik. Nevzat Kösoğlu, henüz genç denilebilecek bir yaşta Hakk'a yürüdü. O, bizim neslimizin ve bizden sonraki nesillerin 'Nevzat Ağabeyi' idi. Evvelâ, ehli takvâ ve kâmil bir Müslüman'dı. Bütün hayatını, namazında, abdestinde, o bildiğiniz Erzurum'lu sevgili dadaşlar gibi bir mümin olarak sürdürdü. 'Allah' lâfz-ı celâlini ağzından hiç düşürmedi.
Nevzat Kösoğlu, kelimenin tam mânâsıyla 'münevver' bir milliyetçi ve vatanseverdi. Ömrünü milletine ve vatanına adamıştı. O, bir âlimdi.
Nevzat Kösoğlu, milliyetçi, muhafazakâr, milletimizin her türlü değerini temsil eden ve bu konuda derin tahliller yapan bir mütefekkir idi.
O bir öğretmendi. 1970'li yıllarda kurduğu 'Üniversiteliler Kültür Derneği', milliyetçi ve vatansever aydınımızın yetiştiği bir mektep olmuştur. Memleketini seven, milliyetçi ve vatansever gençliğin, aynı zamanda çok okuyan, bilgili ve kültürlü olmasını savunur; çığırtkanlıktan hoşlanmazdı. O'nu dinlerken Müslüman Türk'ün bin yıllık macerasını dinler gibi olurdunuz.

* * *

Nevzat Kösoğlu, Türk Milleti'nin her türlü değerlerine sahip çıktı. Sadece kendisini düşünerek değil, hep milletini düşünerek yaşadı. Mümtaz Turhan ve Erol Güngör gibi büyük fikir adamlarımızın son temsilcilerinden biriydi. Nevzat Kösoğlu, İslâmiyet ile Türk Milleti'ni hiçbir zaman birbirinden ayrı düşünmedi. Milliyetçi ve muhafazakâr câmia içinde O'nu herkes çok sevdi. Sadece bir ara milletvekilliğini yaptığı MHP değil, yalnız ülkücü ve alperen gençlik değil, O'nu inançlı ve vatansever olan herkes çok sevdi. Nevzat Ağabey, milliyetçi câmia içinde demokrasiyi en önce vurgulayan ve demokratik değerleri millî değerlerle bağdaştıran bir münevverdi. Bu yüzden de bazı siyaset adamları O'nu bir türlü anlayamamışlardı.
Bana ayrılan sütunlar, O'nun eserlerini ayrı ayrı saymaya yetmiyor. Bu birbirinden değerli eserleri mutlaka bulup okumanızı tavsiye ediyorum.

Devamı: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/guzel/2013/10/13/nevzat-kosoglunun-ardindan

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü