Türk Üniversiteler Birliği Hayat Buluyor

18 Nisan 2013

http://turkkazak.com, 2 Nisan 2013

Türk Dildeş Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Üye Ülkeleri arasında yükseköğretim alanında işbirliğinin artırılması konusunun ele alındığı Türk Üniversiteler Birliği Hazırlık Toplantısı, 28-29 Mart 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nin evsahipliğinde, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Birliğin kurucu üniversiteleri arasında yer alan Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi, L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi, Hüseyin Karasaev Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi, Yusuf Balasaguni Kırgız Milli Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi toplantıda Rektör ve Rektör Yardımcısı düzeylerinde temsil edildiler. Toplantıya T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan da katılım sağlandı. Toplantının açılış konuşmaları Türk Keneşi Genel Sekreteri Halil Akıncı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda, Birliğin hayata geçirilecek amaçları ve bu doğrultuda kurulacak yapı hakkında kararlar alındı. Bu çerçevede ortak tarih, kültür, dil mirasından yola çıkarak yükseköğretim kurumları arasında işbirliği sağlanması ve çağdaş bilimsel düzeye uygun eğitim standartlarının uygulanması suretiyle ortak kimlik bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesi Birliğin hayata geçirilecek amaçları arasında yer aldı. Bununla birlikte katılımcılar önümüzdeki süreçte Birliğe dahil üniversiteler tarafından öğrenci ve akademik personel değişim programlarının başlatılması, uygulamaya yönelik ortak öğretim ve araştırma programlarının ve projelerinin yürütülmesi, üniversitelerin belli alanlarda sahip oldukları öne çıkan üstünlüklerden yararlanılması, Türk dünyasına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek öğrencilere özel burs sağlanması ve üye ülkelerin birbirlerinin diploma denkliğini tanımalarına yönelik uygun zemininin oluşturulması hususlarında mutabık kaldılar. Katılımcılar, Birliğin dönem başkanlığı usulüyle yürütülmesini kararlaştırdılar.  Birliğin ilk dönem başkanlığına Atatürk Üniversitesi seçildi. Türk Keneşi Sekretaryasının aynı zamanda Birlik Sekretaryası görevini üstlenmesine ve Birliğin sekretarya işlemlerinin Türk Keneşi Sekretaryası tarafından dönem başkanı üniversiteyle eşgüdüm içerisinde yürütülmesine karar verildi.  Birliğin İkinci Hazırlık Toplantısı’nın 29 Mayıs 2013 tarihinde Yusuf Balasaguni Kırgız Milli Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Hazırlayan: Metin DEMİRSOY

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü