Türk Konseyi Eğitim Bakanlıkları Temsilcileri Okullarda Ortak Tarih, Edebiyat ve Terimler İçin İstanbul’da Toplandı

19 Nisan 2013

http://turkkazak.com, 8 Nisan 2013

Türk Keneşi(Konseyi) Eğitim Bakanlıkları Kıdemli Memurları Birinci Toplantısı 5 Nisan Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda ortak tarih ve edebiyat kitapları hazırlanması ve terminoloji oluşturulması için ilk adımlar atıldı. Türk Keneşi’nden yapılan açıklama şöyle; Toplantıda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Bakanlıkları yetkilileri bir araya gelmişler ve 2012 Ağustos ayında Bişkek’te “Eğitim, Bilim ve Kültür İşbirliği” temasıyla düzenlenen İkinci Türk Keneşi Zirvesi’nde Devlet Başkanları tarafından alınan kararların uygulanmasına yönelik konuları ele almışlardır.Söz konusu toplantı keza 2012 Ağustos ayında gerçekleştirilen Türk Keneşi Eğitim Bakanları Birinci Toplantısı’nda alınan kararların izlenmesi ve ikinci Bakanlar toplantısının hazırlıklarının yapılması bakımından önemli olmuştur.Toplantıda, Türk Akademisi’nin tam teşekküllü uluslararası bir araştırma kuruluşu niteliğine kavuşturulması sürecine destek verilmesi; ayrıca ilk hazırlık toplantısı 28-29 Mart 2013 tarihlerinde yapılan Türk Üniversiteler Birliği projesinin desteklenmesi yönünde tavsiye kararları alınmıştır.Ayrıca, Türk dünyası gençlerinin ortak kimlik bilinciyle yetişmesinde önemli rol oynayacak diğer projeler olarak Türk devletleri arasında ortaöğretim seviyesinde öğrenci değişimi, ortak edebiyat ve tarih kitapları hazırlanması, Türk dillerinin diğer Türkdilli devletlerde ders olarak verilmesi, çocuklara yönelik Ortak Eğitim Televizyonu gibi projeler üzerinde durulmuştur. Ortak Terminoloji Kurulu tarafından belirlenen Türk dillerine ait ortak terimlerin Türk dünyasının iletişim diline yerleşmesi için bazı tedbirlerin alınması da kararlaştırılmıştır.

Hazırlayan: Metin DEMİRSOY

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü