Amasya Şubesinden Çanakkale Açıklaması

15 Mart 2015
Amasya Şubesinden Çanakkale Açıklaması

ÇANAKKALE ZAFERİ İSLÂM AHLÂK VE FAZİLETİNİN TÜRKLÜK GURUR VE ŞUURUNUN ÇELİKLEŞMİŞ İFADESİDİR

 

                        Bu vatan tarihte Türktü, hâlde Türk, ebediyete kadar da Türk olarak kalacaktır.

                                                                                                  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100.yılını yâd ediyoruz. Çanakkale’yi yazı ile anlatmaya kelimeler yetmez.’’Ordularımız, beşerî mantıkla izahı mümkün olmayan, destansı kahramanlığını göstermiş tarihe Türk adını altın harflerle yeniden yazdırmıştır.

Asil Türk Milleti!

Çanakkale’ye yüklenen itilâf devletleri, amaçlarının Rusya’ya yardım etmek olduğunu belirtmişlerdi; oysa asıl amaçları asil Türk milletini Avrupa’dan atma ve Anadolu’da yok etme planının nihaî sonucunu almaktı. Bundan dolayıdır ki vahşi Avrupa bütün gücü ile boğaza yüklenirken, diğer taraftan da ajanları vasıtası ile içimizdeki azınlıkları isyana teşvik etmiş, yeni azınlıklar yaratılmaya çalışılmış, Rusya ordusunda görevli onbinlerce Ermeni askerî, millî güç oluşturulmak için silâhları ile birlikte Anadolu’ya geçmiş Türk vatanında en rahat şekilde yaşayan ve millet-i sadıka dediğimiz Ermenileri de silâhlandırıp kışkırtmıştı. Bütün şer güçleri birleşerek Anadolu’da katliam yaptırmışlardı.

 Aziz Milletimiz!

Bilindiği gibi itilâf devletlerini en gelişmiş harp gemileri ve silahlarından oluşan 560.000 kişilik ordunun karşısında, yok denecek kadar az silahı zor giydirilmiş 310.000 Mehmetçik vatan savunması yapmıştır. Bu mübarek ordunun günlük iaşesi yarım tayin, buğday çorbası veya üzüm hoşafından öteye gitmemiştir. Mehmetçiğin büyük çoğunluğu ‘’Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta’’değildi ancak hiçbirinde fatihlik iddiası yoktu. Her biri ‘‘burçlara bayrak olacak yaşta’’  olan bu mübarek Mehmetçiğimiz Allah’a iyi kulluk etmenin, vatan borcu ödemenin Türk milletinin bir ferdi olmanın onuru ve şuuru ile Hakka yürümenin yarışına girdi.

İstanbul’daki Türk okulları 1915 yılında hiç mezun vermemiştir. Tamamının kayıt defterlerinde Çanakkale’de şehit olmuştur diye yazar.  Türk Ocaklarına kayıtlı binlerce gönüllü Darülfünun öğrencisinin tamamı şehit düşmüştür.. Bir kısmının yaşı 15’in altında olan çocuklar şehitler kervanına katılmışlardır. Atatürk 1920 yılındaki ifadesinde ‘‘Çanakkale‘ye bir Darülfünun gömdük’’ derken İngiliz General Aspinal Olgande ‘‘Çanakkale’yi geçemedik ama Çanakkale’de biz Türk milletinin okumuş aydın kesimini imha ettik ve Türklerin geleceğini aldık’’ diye ifade eder.

Bu zaman gençliğine de örnek olmasını dileriz.

18 Mart: Türk milletinin dirilişidir.

18 Mart: Türk ordusunun boğazda cihana karşı etten kemikten kilit vurduğu gündür.

18 Mart: Türk ‘ün mertliği, düşmanın namertliğinin belgelendiği gündür.

18 Mart: Kasatura ve tırnaklara siperlerin kazıldığı, her siperde bir destanın yazıldığı gündür.

18 Mart: Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş’un üç alay düşmanla vuruşup akşamda hakka yürüdükleri gündür.

18 Mart: Kahraman Türk milletinin ve ordusunun vatan savunmasında metre kareye 20 şehit verip cihân tarihine altın harflerle geçtiği gündür.

18 Mart: Hücum borusu ile ‘‘Ya Allah Ya Settar’’ diyerek siperden doğrulan her Mehmetçiğin tek başına değil bir ordu gibi hakka yürüdüğü gündür.

18 Mart: Düşmanın üstün imkânlarına karşı Mehmetçiğin yumruğunun, çeliğe galip geldiği gündür.

18 Mart: Tüfeğinin kabzasında teyemmüm ederek kendi cenaze namazının kılan ordunun destanıdır.

18 Mart: Türk istiklâl destanının başlangıcı, Türk Kurtuluş Savaşı’nın zafere ulaşmasının mihenk taşıdır.

18 Mart: Sömürgeci ve savaş kışkırtıcısı ve İngiliz Times gazetesine ‘’Devler ülkesinde, devler savaşı oldu. ‘’Devler ülkesini sahibi Türkler bu savaşı kazandı’’diye başlık attıran gündür.

18 Mart: General Vaveyli’ye Türk ordusu, hiçbir zaman dünya ordusunun yerinden kıvratamayacağı şartlar altında dahi mübarek eden ordudur. Sözünü söylettiği gündür.

18 Mart: Türk ordusunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bütün cihanın tanıdığı gündür. Bunu biz değil düşman kuvvetlerinin başkomutanı General Hamilton dünyaya şu sözlerle ilan etmiştir: ‘‘Biz şimdi kahramanca çarpışan ve çok ustalıkla, cesurca yönetilen Türk ordusunun karşısında ‘‘Çakıldık kaldık’’ der ve şöyle devam eder.’’Mustafa Kemal’in o esnada Çanakkale’de bulunması Müffefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir’’ der.

18 Mart: 1915’te Çanakkale’de yazılan destanî beşerî mantıkla anlamak ve ifade etmek mümkün değildir. İki bin yıllık tarihin, bin sekiz yüz yılında kurduğu güçlü devletlerle dünyanın tek hâkimi olmuş asil bir milletin onurlu mücadelesidir.

Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ve silâh arkadaşları şehit ve gazi olanlar kabirlerinizde rahat yatın. Sizlere minnettarız.  Bıraktığınız esere kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. “Bir olacağız. Diri olacağız. İri olacağız” “Kızıl Elma”ya ulaşacağız Allah’ın izniyle.

Şehzadeler diyarının güzel insanlarına saygılarımızı sunuyoruz.

                                                                 AMASYA TÜRK OCAKLARI YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                                  AHMET ZEYTÜNLÜ

 

 

 

 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü