103. Yılında Türk Ocağı ve Türk Milliyetçiliği

27 Mart 2015
103. Yılında Türk Ocağı ve Türk Milliyetçiliği

25 Mart 1912 yılında kurulan Türk Ocağı bu yıl 103. kuruluş yılını kutluyor.

 

Türk Ocakları Balıkesir Şubesinde bu hafta ocakbaşı sohbetinin konusu “103. Yılında Türk Ocağı ve Türk Milliyetçiliği” oldu. Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı İsmail ACAR’ın yaptığı ocakbaşı sohbetine, MHP Milletvekili A.Adayı Mehmet DURAN, TÜRKAV Balıkesir Şubesi Başkanı Dr. Necdet ÖNSÖZ, Yenises Dergisi Temsilcisi Ali TEMİZ katıldı.

 

TÜRKAV Balıkesir Şubesi Başkanı Dr. Necdet ÖNSÖZ, TÜRKAV Balıkesir Şubesi olarak başarılı öğrencilere burs verdiklerini belirtti. Bu amaçla 28 Mart Cumartesi günü Türk Ocakları Kadınlar Koluyla beraber kermes düzenlediklerini söyleyerek herkesi kermese davet etti.

 

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı İsmail ACAR konuşmasında şunları söyledi:

 

“Türk Ocakları’nın tarihi, Türk Milliyetçiliği düşüncesinin geçen yüzyılın başlarında ön plâna çıktığı, Devlet’in temel politikalarını etkilediği, kurulan millî Devlet’in felsefî zeminini oluşturduğu çok kritik ve hareketli bir süreci kapsar.

 

Devlet’in dağılmakta olduğunu gören ve giderek hazin bir çaresizliğe gömülen Osmanlı aydını ve devlet ricali” her şeye rağmen bir çıkış yolu arıyordu. 19. yüzyılın başlarından itibaren girişilen yenileşme ve modernleşme çabaları esasında bu karanlık gidişi önlemeyi amaçlayan hareketlerdir. Bu arayışlar sadece kurumlar ve yasalarla sınırlı kalmadı. Devletin temel politikalarını oluşturacak yeni paradigma arayışları, Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset” isimli makalesinde yapıldığı gibi, Osmanlı münevverinin bu sıralarda başlıca gündem maddesini teşkil ediyordu.

 

Ancak kesin bir tercih için şartlar son derece elverişsizdi. Hıristiyan unsurların ard arda isyan etmeleri, İmparatorluk’tan büyük toprak parçaları kopararak ayrılmaları, kalanların aynı yolu izleme girişimleri, “Osmanlıcılık” yahut “İttihad-ı Anâsır” politikalarını fiilen imkânsız kılmıştı. Müslüman teb’a arasında da ciddî huzursuzluklar başlamıştı; dindaşlık, farklı etnisitelerin payitahta bağlılıklarını sürdürmelerinde yetersiz kalıyordu.

 

Bütün bu gelişmeler çok belirgin ve önlenemez hale gelinceye kadar, Türk aydınları farklı etnik kesimlerin incineceklerini, rahtsızlık duyacaklarını düşünerek millî kimliğini vurgulamaktan kaçındı. Ancak özellikle 2. Meşrutiyet’in ilânından sonra yaşananlar Türklüğü kesin bir varlık mücadelesiyle karşı karşıya bıraktı.

 

Çevrelerindeki Arap ve Arnavut öğrencilerin ayrılıkçı eğilimlerini giderek daha pervasız şekilde sergilemelerini yakından gören genç Tıbbiye öğrencileri, millî bir kuruluşun vücuda getirilmesi isteklerinin öncüsü oldular. 190 Tıbbiye öğrencisinin tarihî bildirisini destekleyen dönemin önde gelen aydınları, 1912 yılının Mart ayında Türk Ocağı’nı resmen kurdular.

 

Türk Ocakları’nın çeşitli tarihî dönemlerdeki konumu ve etkileri belirtilirken, özellikle Millî Devlet’in kuruluşunda oynadığı rol, Mustafa Kemal’in fikir ve düşüncelerini çok net şekilde ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor.

 

Gazi, Büyük Zafer’den sonra henüz İzmir’deyken Hamdullah Suphi’ye talimat veriyor ve Türk Ocakları’nın yeniden faaliyete geçirilmesini istiyor. Böylece 1922 yılı bitmeden Ankara ve Bursa’da Ocaklar açılıyor. Mustafa Kemal Paşa, yeni Devlet’in kültür politikalarını, Türk Ocakları üzerinden yürütmek istediğinden, gerekli maddî ve manevî yardımları en geniş ölçüde sağlıyor; şubelerin bütün Anadolu sathına yayılmasını teşvik ediyor. Atatürk’ün Ocakları ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin millîyetçi eksen üzerinde kurulduğunun somut belgeleri niteliğindedir.

 

21. yüzyılda büyük iç ve dış problemlerle karşı karşıya bulunan, sadece kendi alanında değil, bütün Türk Dünyası’nda tarihî sorumlulukları olan Türkiye, kuruluşunun temel ilkelerini özenle korumak mecburiyetindedir. Bu büyük ihtiyaç, Türk Ocakları’nı günümüzde en az kuruluş yıllarındaki kadar, fikrî ve toplumsal bir ihtiyaç haline getirmektedir.”

 

Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı İsmail ACAR Türk Ocaklılara ocakbaşı sohbetine katıldıkları için teşekkür ederek, Alparslan TÜRKEŞ’in 18. ölüm yıldönümü sebebiyle 2 Nisan Perşembe günü Salim BAŞARAN tarafından “Alparslan TÜRKEŞ” konulu bilgisayar sunumu yapılacağını söyledi.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü