Aydın Şubesinde Türk Kültür Dünyasında Alevilik Konferansı

09 Nisan 2015
Aydın Şubesinde Türk Kültür Dünyasında Alevilik Konferansı

Aydın Türk Ocağı 09.04.2015 Perşembe günü “Türk Kültür Dünyasında Alevilik” konulu konferans düzenledi.

 

Konferans başlamadan önce Yücel Tuğrul bağlaması ile alevi değişlerinden örnekler sundu. Konferansa konuşmacı olarak ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Caner Işık katıldı. Doç. Dr. Caner Işık, konuşmasında şunlardan bahsetti:

 

      “Aleviliği herkesin kendi penceresinden değil, olması gerektiği gibi anlatması ve anlaması gerekir.

      Aleviliği anlatmada üç temel kaynak vardır;Kadim Anadolu Medeniyetleri,İslam Dini ve Türk kültürü.

      Aleviliğin İslami kaynakları, Hz. Muhammed’in mesajlarından, Ehli Beyt sevgisinden ve Ehli Beyt’in çektiklerinden beslenir.

      İlahlık sadece Allah’ a yöneltilir yerde gökte ne varsa Allah’ındır. Allah’ın dışında hiçbir öncelik kaynağı yoktur. Kıymet Allah’tandır.

      Bugün Dünya İslamiyet’i Muaviye’nin anlattığı şekilde bilmektedir. Buna direnen sadece Türkler olmuştur. Türkler Horasan Erenlerinin anlattığı İslam ile tanıştıktan sonra kitlesel olarak Müslüman olmuşlardır.

      Kerbela Hz. Peygamber’in mesajlarının ters yüz edildiği yerdir.

 

      Türk kültürü, Aleviliğin belirleyici unsurudur. Tasavvuf merkezli İslamı Türkler anlatmaya başlamıştır. Anadolu’ya gelen Horasan Erenleri “ karşılıksız sevgi” ile yaratanın nefesini halka yaymaya başlamışlardır. Bunun sonucunda Anadolu’da yaşayanlar, Horasan Erenlerinin etrafında toplanmaya başlamıştır. Horasan Erenleri şiir, bilgi ve keramet ile Anadolu’yu dönüştürmeyi başarmıştır.

 

      Anadolu’da Alevilik, İslam’ın Türkçe okunmasıdır. Aleviler İslam’ın mesajlarını Türkçe kodlara göre okuyorlar anacak Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail’in mücadelesinden Türk Sünniliği ve Şiilik ortaya çıkmıştır.

 

      Aleviler Mustafa Kemal Atatürk’ü Kut almış hakan olarak görürler.” 

 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü