Uzunköprü'de 20. Yüzyılda Türk Resim Sanatı Konferansı

20 Nisan 2015
Uzunköprü'de 20. Yüzyılda Türk Resim Sanatı Konferansı

      Uzunköprü Türk Ocağı Pazartesi Konuşmalarının bu haftaki konuğu Emekli Milli Eğitim Müdürü ve ressam İsmal Hakkı ATEŞ oldu. 20. Yy’da Türk Resim Sanatı ve Türk Ressamları konulu görsel ve sözel sunum yapan ATEŞ özetle şunları söyledi: 

 

     "20. yy.da batılı anlamda Türk resim sanatı Osman Hamdi Bey'lerle başlayıp 1960'lı yıllara gelindiğinde batıdaki empresyonizm, kübizm etkileriyle figüratif soyut üslubun dışına çıkılamamıştı. Biraz soyutlamalarla manzara resimleri ağırlıktaydı.Bu güne gelindiğinde çağdaş sanatçılarımız da, uluslararası sanat duyarlılığı gelişmiştir. Pop art,op art, Hiper Realizm, Minimaliz,Kavramsal Sanat ,Yeni Gerçekçi ve Yeni Dışavurumculuk gibi sanat akımları da Türk sanatında yerini almıştır. 2010 yılına gelindiğinde, Türk resminde 21. yüzyılın sanat anlayışında, sanatçılarımızın özgün üslupları bireysel bir öz güveni ortaya çıkarmıştır. 21. yüzyılın başında, Türk resminde görülen bu değişimin nedeni:1980 sonrası ülkemizde görülen kültürel gelişim, ekonomi ile birlikte sanayi alanındaki büyüme, medya ve görsel iletişim vasıtalarının kullanılması, artması ile açıklanabilir."

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü