Giresun Şubesinden Gaspıralı ve Eğitim Konulu Konferans

01 Mayıs 2015
Giresun Şubesinden Gaspıralı ve Eğitim Konulu Konferans

Giresun Türk Ocağı’nın faaliyetleri artarak devam ediyor. 1 Mayıs 2015 tarihinde KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu ocağımızda konuşmacı olarak ağırlandı

 

Konu: İsmail Gaspıralı Değer Eğitiminde Nasıl Kullanılmalıdır? 

 

Değer eğitiminde farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlardan bir tanesi, gerek kişilik özellikleri ve gerekse yaptıklarıyla iz bırakmış şahsiyetlerin hayat hikâyelerinden yararlanılarak değer eğitiminin gerçekleştirilmesidir. Bu yaklaşımda, fikir ve icraatlarıyla tarihte iz bırakmış ve tarihin akışını değiştirmiş şahsiyetler öğrenenlere model olarak sunulmaktadır. Bu tür öğrenmeler Model Alma Yoluyla Öğrenme yaklaşımına dayanmaktadır. 

 

Model alma yoluyla öğrenme, Davranışçı Öğrenme Modeli’nin bir yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre öğrenci çevresindeki kişilerin davranışlarını ve sonuçlarını gözler, bu gözlem neticesinde olumlu olanları model alabilir (Erden, 1998). Bu öğrenme yaklaşımı çerçevesince, fikir, düşünce ve entelektüel mirasıyla Türk dünyasına damgasını vurmuş olan Gaspıralı, okullardaki değer eğitimi faaliyetlerine konu edilmelidir. Bu süreçte İsmail Gaspıralı ile özdeşleşmiş değerler, farklı öğretim etkinlikleri yoluyla öğrencilere kazandırılmalıdır. 

  

İsmail Gaspıralı’nın hayatı ve mücadelesi incelendiğinde Gaspıralı’nın çok zor şartlarda fikirlerini yaydığı ve mücadele verdiği görülmektedir. Bu fikir ve mücadele sürecinin dayandığı değerler Türk dünyasına örnek olabilecek niteliktedir. İlgili literatür incelendiği zaman Gaspıralı’nın mücadelesi ve eylemleriyle özdeşleşmiş ve günümüz eğitim kurumlarında öğrencilere öğretilmesi gereken bir dizi değerin olduğu görülür. Bu değerlerin bir kısmı aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Akpınar, 2014): 

 

 • Birlik (dilde –fikirde –işte- dinde birlik, Türk kavimleri arasında tarih-dil-soy ve kültür birliği) 
 • Ahlaklı olmak 
 • Çalışkanlık 
 • Millilik – milli devlet- milli tarih 
 • İstişare 
 • Birbirimize karşı sevgi ve ilgi 
 • Eğitim, okuma ve bilimin önemi 
 • Bilginin paylaşımı (basın – yayın yoluyla) 
 • Türkçe 
 • Din 
 • Mücadele 
 • Özgürlük 
 • Uzlaşma 

 

Yukarıdaki değerler Gaspıralı’nın fikir ve mücadelesinin dayandığı değerlerin sadece bir kısmı olup, bu temel değerler günümüz gençliğine öğretilmelidir. Yukarıda sıralanan değerlerin öğrencilerde davranış haline gelebilmesi için öğrencinin merkezde olduğu aktif eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmelidir. Öğrencinin pasif olarak sadece dinlemesi esasına dayanan ve öğrencileri aktif kılmayan öğretim etkinlikleriyle günümüzde ihtiyaç duyulan kritik değerlerin öğrencilere öğretilmesi mümkün değildir. Değer eğitiminde yürütülecek olan öğretim etkinlikleri öğrencileri merkeze almalı, aktif ve üretken olmalı ve aynı zamanda onların his ve duygu dünyalarına da hitap etmelidir. 

 

Giresun Türk Ocağı’nda kalabalık bir dinleyici kitlesi verilen konferansı takip etmiştir. Konferansın sonunda hocamıza konu hakkında çok sayıda soru sorulmuştur. 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü