Osmaniye Şubesinden Kahvaltılı Sohbet

31 Mayıs 2015
Osmaniye Şubesinden Kahvaltılı Sohbet

“Türk Ocakları Osmaniye Şubesi” ve “Arpacı Ali Güzel Ahlakı ve Millî Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği” ile ortaklaşa yapılan “Kahvaltılı Sohbet Toplantısı” nın misafiri Ahmet Tevfik OZAN’dı.

 

Ahmet Tevfik OZAN bir tıp doktoru. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi.

 

Ahmet Tevfik OZAN aynı zaman da usta bir şair. Hatta şairliği tıp doktorluğunun önüne çoktan geçmiş bile. O güzel sesiyle yazıp okuduğu şiirlerini internet ortamından bulup dinlemek mümkün. Eminim ki dinlerken şiirin güzelliğini, şairin önemini kavrayacaksınız. Her şair şiir okuyamaz. Ama bu Ahmet Tevfik OZAN için söz konusu değil. O hem yazıyor, hem de usta yorumuyla okuyor. Şiirin yazan şair tarafından okunması şiiri daha da anlamlı kılıyor. Bu anlamlı kılma sonucu şiir ve şair seviliyor aynı zaman da.

 

Ahmet Tevfik OZAN yazdığını yaşayan bir şair.  Yazdığını yaşadığı için de şiiri daha da bir anlamlı okuyor.

 

O, bir ülkü devi. O ülkücü hareketin “Taş Medreselerde” tedrisatını tamamlamış, “Medreseyi-i Yusufiye” den icazetli bir uç beyi.

 

O, tam bir dava adamı, bir gönül eri.

 

O,tam bir derviş ruhlu, peygamber sevdalısı.

 

O, Türklüğün mukadderatı üzerinde fikir üretebilen, ürettiği fikirleri kabul ettirebilen biri.

 

İşte böyle güzel vasıflarla bezenmiş biri; Türk Ocakları Osmaniye Şubesi ve AGAMDER’in ortaklaşa düzenlediği ve aynı zaman da sezonun son sohbetinin misafiriydi.

 

Sohbet önce bir güzel şiir ve ardından zindan hatıralarıyla başladı. Hatıralara başlarken “ Ben Ahmet Tevfik Ozan ile yanımda oturan Av. Selahaddin Arpacı ceza evinde “halef- selef” ilişkimiz var. Ceza evinde başkanlığı Selahaddin Apacı’ya devretim” derken gözlerin buğulanmasına sebep oluyordu. Çükü izleyiciler bu güzel insanların çektiği çilenin farkındaydı.

 

Sohbet birkaç hatıra ardından bir şiir faslında devam etti. 

 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü