Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 17. Olağan Genel Kurulu

30 Nisan 2010
1 Mayıs 2010

TÜRK OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI’NIN
17. OLAĞAN GENEL KURULU

1 Mayıs 2010 Cumartesi Günü Saat: 14.00’de
Türk Ocakları Genel Merkezinde Yapılacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
3- Başkanlık Divanının Teşkili,
4- 2009 Yılı Faaliyet Raporu ve Murakabe Heyeti Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
5- Mütevelli Heyeti ve Murakabe Heyetinin İbrası,
6- 2010 Yılı Çalışma Programı ve bütçe teklifinin görüşülmesi,
7- 2010 Yılı bütçesinin bölümleri arasında gerektiğinde aktarma ve değişiklikler yapmaya, yeni
fasıllar ve bölümler açmaya ve kapatmaya Mütevelli Heyetin Yetkili kılınması,
8- Türk Ocakları Genel Merkezinin mülkiyetinde veya tapuya tescilli üst kullanım hakkına sahip
bulunan arsaya okul yapılması, yeni arsa ve gayrimenkul satın alınması, satılması, bağışlanması,
intifa ve irtifak hakları tesisi ve devredilmesi hususunda Mütevelli Heyetine yetki verilmesi,
9- Dilek ve Temenniler,
10- Kapanış.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü