Samsun Türk Ocağı Baykara Meclisi Sohbetlerini Başlattı

09 Ekim 2015
Samsun Türk Ocağı Baykara Meclisi Sohbetlerini Başlattı

Samsun Türk Ocağında “Baykara Meclisi” adını taşıyan Çarşamba sohbetlerinin ilki gerçekleştirildi. Çağatay Türklüğünün ünlü hükümdarı Hüseyin Baykara’nın tertiplediği, gündelik siyaset ve malayani işleri konuşmanın yasak olduğu meclislere izafeten düzenlenen sohbetin ilk konuşmacısı şube başkanı Doç. Dr. Serkan Şen idi. “Geçmişten Günümüze Türk Kültür Coğrafyası” konulu sohbette Ötüken’den Kaşgar’a; Konya’dan İstanbul’a Türk kültürünün seyri değerlendirildi. Dinleyicilerin katılım ve katkılarıyla daha da verimli bir hale gelen toplantıda   meseleler geçmişten günümüze mukayeseli olarak ele alınıp geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunuldu. “Değişerek devam etmek, devam ederek değişmek” prensibinin kültür hayatımızdaki izleri üzerinde duruldu

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü