Aydın Türk Ocağı'ndan Bin yıllardan Günümüze Türkçe Konferansı

08 Ekim 2015
Aydın Türk Ocağı'ndan Bin yıllardan Günümüze Türkçe Konferansı

Aydın Türk Ocağı ve İl Halk Kütüphanesi Türkçe üzerine ortaklaşa bir program gerçekleştirmiştir.”Binyıllardan Günümüze Türkçe “konulu konferans 08 Ekim 2015 Perşembe günü saat 16.00 da İl Halk Kütüphanesi salonunda gerçekleşti.Konferansa konuşmacı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  öğretim üyesi Prof.Dr.Ahmet Nahmedov katılmıştır. Prof.Dr.Ahmet Nahmedov konuşmasında şunlardan bahsetmiştir:

 

 ‘’ Hint – Avrupa dilleri ‘’  kavramı  Avrupalıların din ve sömürge düzenini  sürdürebilmek için,emperyalist düzenlerini sürdürebilmek için ortaya atılmıştır. Bu konudaki çalışmaları daha çok hristiyan din adamları yapmıştır.

 

Avrupalı Türkologlar Türkleri yıllardır aşağı bir ırk olarak göstermek istemişlerdir. Türklerin kullandıkları gelişmiş-önemli kültür unsurlarını hiçbir zaman Türklere yakıştıramamışlardır. Ancak Türklerin oluşturdukları kültür-medeniyet karşısında ,Türkleri kendilerine rakip görmüşlerdir.Türkoloji Türk dünyasının aleyhine siyasi olarak kullanılmıştır.

 

Sümercede  168 Türkçe kelime bulunmuştur. Benzer kelimeler vardır.Bundan yola çıkarak aralarında bir akrabalıktan söz edilemez ,fakat arada bir temas olduğunu gösterir.  Hunlar döneminde Türkçe devlet dili olmuştur. Ancak ilk belgeler Göktürkler döneminde ortaya çıkar. Göktürkler devlet dili olarak Türkçeyi kullanmışlardır.

 

Göktürk alfabesi Türk boylarının bütün seslerini karşılayan bir alfabededir. Orhun kitabelerinde edebi bir dil olarak Türkçe karşımıza çıkar. Bugün  hiç bir milletin 1000 yıl öncesinde  diline ait belgesi yoktur, Türkçe hariç. Görktürk Kitabelerinde 900 civarında kelime vardır.Bunların %70 soyut ,%30 somut anlam taşıyan kelimelerdir. Bu dilde yabancı unsur yoktur.

 

Uygurlar   kendi alfabelerini oluştururlar. Uygurlar dini metinleri Türkçeye çevirirler. Dini metinler somut kelimeler içerir. O dönemde Türkçenin 10-12 bin civarında kelime haznesi oluşur. O dönemde Uygurlar yabancı kelimelerin yanına Türkçesini de yazmışlardır. Türkçe Uygurlar döneminde gelişmiştir. Ve yine devlet dilidir.

 

 Karahanlılar döneminde islamın  kabulünden sonrada 14. yy’a kadar Uygur alfabesini kullanmışlardır. Bu dönemde Türkçede 17.098 kelime tespit edilmiştir.

 

Zaman içinde farklı Türk boyları lehçeleşme  başlar (16. Yy.). Kıpçak , Oğuz , Karluk bölgelerinde bazı lehçeler oluşur.

 

 Gazrelilerin saray dili farsçadır. Gazneliler Türktür. Ancak hakim oldukları bölgede nüfus farsidir. Selçuklular gaznelilerin mirasını aldıkları için farsça Selçuklularda etkili olmuştur. Ancak Karahanlılar Türkçeye dönüşü tekrar sağlamışlardır.

 

13. yy. dan Yunus Emre nin şiirleri %100 olarak bugün anlaşılmaktadır.Türklerin dışında eski metinlerini tam olarak anlayabilen başka bir millet yoktur.”

 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü