Giresun Şubesinden Osmanlı Medeniyeti Tarihi Konferansı

09 Ekim 2015
Giresun Şubesinden Osmanlı Medeniyeti Tarihi Konferansı

Giresun Türk Ocağı şubesinin 2015-2016 yılı faaliyetleri çerçevesinde 9 Ekim 2015 tarihinde Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazım KURUCA  “Osmanlı Medeniyeti Tarihi” konulu konferansı verdi.

 

Hocamız, Osmanlı Devleti’nin bir organizasyon devleti olduğunu ve yönetim gücünü bu yaptığı organizasyonlardan aldığını ifade etti. Devletin idarî, askerî, malî konularda yaşadığı sıkıntı ve çöküntünün sebebi olan ise bu organizasyon yeteneğini kaybetmesi olduğunu örneklerle izah etti.

 

Hocamız bizlere, Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminin eşitlik ilkesi prensiplerine göre değil adalet ilkesi prensiplerine göre uygulandığını anlattı. Bu uygulamayı ait örnekleri ise özellikle toprak sistemi ve vergilerin tatbikinde tahsilinden verdi. Devletin güçlü bir merkezi otoriteye sahip olması yanında, taşra teşkilatının da merkeze paralele olarak güçlendirildiğini anlatan hocamız, merkez teşkilatındaki arızanın ve bozulmanın taşra teşkilatına da kısa zamanda sirayet ettiğini  anlattı.

 

Günümüzde faaliyetlerini sürdüren Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının himayesinde sürdürülen belge tasnifi çalışmalarının birçok yeni bilimsel esere kaynak teşkil edeceğinden bahsedildi.  Özellikle Osmanlı maliyesi üzerine yapılan çalışmaların artarak devam ettiğini söyleyen hocamız buna ait örnekler çalışmalardan bahsetti.

 

Osmanlı medeniyeti üzerine Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Halil Sahillioğlu, Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer, Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Tevfik Güran, Dr. Mehmet Genç gibi mütehassısların eserlerinden örnekler veren hocamız, Osmanlı Devleti’nin bir medeniyet projesi olduğunu dile getirdi. Ortaya çıkan bu medeniyet projesinin ehil ellerde yaklaşık 400 sene hiçbir sıkıntıya uğramadan devam ettirildiğini anlatan hocamız, daha sonra kurumlarda başlayan çözülme ve bozulmaların bu medeniyet projesine büyük zararlar verdiğni örneklerle anlattı.

 

Osmanlı tarihi üzerine yapılan çalışmaların sadece yerli araştırmacılar tarafından değil, dünyanın dört bir yanından gelen ilim adamları tarafından da sürdürüldüğünü anlatan hocamız, özellikle Batılı tarihçilerin son yıllarda Osmanlı tarihi üzerine yoğunlaştıklarından söz etmiştir.

 

Hocamıza yaptığı sunumun sonunda sorular yönelten gençlere örneklerle açıklama yapan hocamız bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini söylemiştir.

 

Yrd. Doç. Dr. Nazım Kuruca, özellikle tımar/toprak sistemindeki bozulmanın bütün devlet kurumları üzerinde olumsuz etki yaptığını ifade etti.

 

Hocamızın konuşmasından bazı notlar:

 

17. yüzyıla kadar Batı tarafından hayranlıkla takip edilen Osmanlı Devleti, kurumlarında başlayan arızalar ve ehliyetsiz idarecilerin yanlış uygulamaları sonucunda Batıya hayranlık duyacak hale gelmiştir.

 

Zaman içinde devlet idarecileri toplumdan uzaklaşarak devlet-toplum ilişkisine zarar vermişlerdir.”

 

İlmiye sınıfı Osmanlı toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel üretimin dışında kalmışlardır.”

 

Devletin yönetim bünyesinde başlayan arızalar devlet hazinesinin içini boşatacak hale getirmiştir.”

 

19. Yüzyılda yaşanan borçlanmalar ve yanlış politikalar Osmanlı Devleti’ni Batılı devletlere muhtaç hale getirmiştir.”

 

Uygulanmak istenen yenilikler hâkim güçler tarafından uygulanamaz hale getirilmiş ve bu sosyal gruplar devletin bünyesini kemirmişlerdir.”

 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü