Osmaniye Şubesinde Türkiye ve Dünya Ekonomisi Konuşuldu

20 Ekim 2015
Osmaniye Şubesinde Türkiye ve Dünya Ekonomisi Konuşuldu

Türk Ocağı Osmaniye Şubesi Salı sohbetlerinde bu hafta Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ Türkiye’de ve dünyada ekonomiyi anlattı.

 

Mustafa Fedai ÇAVUŞ Türkiye’de ekonominin sanıldığı gibi iyi gitmediğini, AB’ye olan borçların ödediği belirtilirken “cari açığın yükselmesinin risklerinden hiç bahsedilmemesi yadırganacak bir durumdur" dedi. Cari açığın fazla olması birçok tehlikeli durumu arz ettiğini buna çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Türkiye’de üretilen malların ham maddesinin yüzde seksene yakınının dış ülkelerden geldiğini, bunun da ekonominin dışa bağımlılığının iyi olmadığını anlaşılır bir dille açıkladı.

 

Dünya ekonomisi üzerinde dururken de özellikle güçlü ekonomiye sahip ülkelerin gelişmemiş veya az gelişmiş ülkeleri sömürmek için her türlü fitneyi çıkardığını, buna ülkemizde çıkarılmak istenen etnik fitneye dikkat çekmesi düşündürücüydü. Ülkeyi kendi insanımız veya bizden görülen insanlar kullanılarak “böl, parçala, yut” taktiği doğrultusunda “otuz altı etnik grup” fitnesi devreye sokulmuş bu da içinde bulunduğumuz anarşi ortamının fazlalaşmasına vesile olmuş denilebileceğini ima etmesi ayrıca derin derin düşünülmesi gerekli bir durum olsa gerekir.

 

Dünya ekonomisinde özellikle Çin, Amerika, Rusya vb. ülkelerin birbirlerine karşı imiş gibi görünüp , (aslında birlikte hareket ediyorlar) ellerindeki silah vb. maddeleri satmaları insanlığın geleceği açısından düşündürücüdür. Özellikle Çin ekonomisi ellerinde bulunan malları piyasaya ucuz ucuz sürmesi gelişmemiş, az gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler açısından hiç de iyi bir durum değildir. Malların ucuzluğu yanında kalitesiz olması; hem parasal olarak hem de ileride doğuracak sağlık problemlerine sebep olduğunu belirtmesi de önemliydi.

 

Sohbet sonunda izleyici ocaklıların kafalarında oluşan ekonomik problemlerin giderilmiş olduğunu Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ’a hararetle tebrik etmelerinden anlaşılıyordu.

 

Program sonunda Mustafa Fedai ÇAVUŞ’un; önemli olan ekonomideki olumsuzlukları anlatmak değil, ekonomiyi düzlüğe çıkaracak, tüketim ekonomisini-üretim ekonomisine çevirecek tedbirlerin alınmasıdır. Bizim de bütün gayretimiz budur ve bu böyle de olacaktır diyerek sözünü bağlaması izleyicilerin takdirini alan bir davranıştı.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü