Eskişehir Şubesinden Evrene Kuantum Penceresinden Bakış Konferansı

22 Ekim 2015
Eskişehir Şubesinden Evrene Kuantum Penceresinden Bakış Konferansı

Eskişehir Türk Ocağı Geleneksel Perşembe Sohbetleri programının bu haftaki konuğu Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Abdullah Ilgın’dı. "Evrene Kuantum Penceresinden Bakış" başlıklı konuşmasında sayın Ilgın özetle aşağıdaki konulara değindi:

 

Kâinat’a Kuantum Zaviyesinden Bakış

 

Konuşmamızın odağı; insan, evren ve kuantum teorisi üzerine olacaktır. Bu bağlamda ilk olarak; insanoğlunun geçmişten beri süre gelen âlemleri anlama serüveninde modern bilimler açısından gelinen son gelişmeler üzerinde durulacaktır. İnsanoğluna kıyasla, çok büyüğün ve çok küçüklerin oluşturduğu âlemlerin fiziğine dair bilgilerimizi, yeni gelişmeler ışında yeniden ele alacağız. Büyük ölçekte evrenin tarihi, küçük ölçekte mikro evrenin temel yapı taşları ve bilenen özellikleri modern bilimin verileri ışığında ele alınıp, bilim felsefesi ve zaman zaman da din felsefesi bakış açılarıyla da örneklemelerle irdelemeye çalışacağız. Böylece evrenin bir parçası olan insanın ve dolayısıyla bizleri oluşturan mikro dünyanın varlıklarıyla makro âlemdeki galaksileri oluşturan bileşenlerin temelde aynı öz olduğunu, bu özün mihenk taşlarını oluşturan kuantum taneciklerinin davranışlarını anlamaya çalışacağız.

 

Konuşmada ikinci olarak; kuantum teorisinin bilim tarihi bakımından ortaya çıkışı, önemi ve günlük hayatımızdaki yeri üzerinde durulacaktır. Kuantum fiziğinin insanoğluna bilinmeyene yolculukla ilgili açtığı, yeni pencereler ele alınacak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki rolü vurgulanacaktır. Kuantumlu yaşamla birlikte kuantum bilinç, kuantum bilgisayarlar, vb. pek çok örneklemelerle geleceğe dair muhtemel yeni gelişmelerin neler olabileceği tartışılarak konuşma son bulacaktır.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü