Aydın Şubesinde Suriye'deki Son Gelişmeler Değerlendirildi

23 Ekim 2015
Aydın Şubesinde Suriye'deki Son Gelişmeler Değerlendirildi

Aydın Türk Ocağı tarafından 23 Ekim 2015 günü “Suriye’deki son dönem gelişmelerin tarihsel değerlendirilmesi” konulu konferans düzenlendi. Konferansa ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Tülay Yürekli katılmıştır.Tülay Yürekli konuşmasında şunlardan bahsetmiştir;

 

“20. yüzyılın başlarında Batılı Oriyantalistler, dünyanın değişik bölgelerine yeni isimler vermişlerdir. Örneğin Ortadoğu, Ortaasya gibi. İsimlendirmeyi, bölgenin Avrupa’ya  olan uzaklığına göre yapmışlardır. 

 

Suriye’nin kuzeyi ile, Türkiye’nin güneydoğusu arasında coğrafi bütünlük vardır. Kültürde de iniş çıkışlar olsa da bütünlük vardır.

 

Suriye adı sonradan ortaya konulmuş bir isimdir. Amaç Arap toplumlarını birbirinden ayrıştırmaktır. Suriye, Ürdün, Lübnan v.s aslında Bilad-ı Şam’dır. Yani Şam ülkeleridir.

 

Suriye, Anadolu’dan evvel Türkleşmiş bir bölgedir. Bizim için Anadolu’dan daha eski vatandır.

 

Ortadoğu özellikle Suriye, heterojen yapıdadır. Suriye’de Türkmenler, Türkçeyi konuşmayabilir, unutmuş olabilirler ama kökenlerini bilirler. Golan’da yaşayanlar Türkmenlerdir. Nusayriler, Durziler, Yezidiler, Araplar, Mürşiler v.s etnik gruplar vardır. Bütün içindeki oranları çok farklıdırlar.

 

Fransa 1920-1940 yıllarında Suriye’yi işgal altında tutmuştur. Osmanlı ise yüzyıllarca Suriye’yi idare ediyor. Fransa’nın 20 yıllık etkisi her alanda , Osmanlı’nın yüzyıllarca süren hakimiyetinden çok daha etkili olmuştur.

 

 Esad ailesi (Nusayriler) Suriye’de dağlarda yaşayan köy kökenli topluluktur. Hafız Esad, yaptığı son ihtilalden sonra Suriye’nin başına geçer, Suriye’yi yeniden kurar. BAAS partisi seküler arap milliyetçisidir. Devlet ve ordunun birinci derecede yöneticileri Hafız Esad’ın yakınlarıdır. BAAS partisi, sosyalisttir. Kendilerince ezilenleri yönetime taşımıştır. Yani köylü Nusayriler Suriye’nin yönetimine gelmişlerdir. Aslında yöneticiler Esad ailesine hizmet etmişlerdir. Hafız Esad’ın önemli hedeflerinden birisi Bilad-ı Şam (Şam Ülkeleri)’ni Suriye’ye bağlamak ve Arap ülkelerinin liderliğidir. İsrail’e karşı arap ülkeleri arasında tek direnç gösteren Suriye’dir. ABD ve batılı ülkeler İsrail’i desteklerken, Suriye Rusya’ya ( S.S.C.B)’ye yanaşmıştır. Rusya ,Suriye üzerinden Akdeniz’e açılma imkanı bulmuştur. Suriye, İran ilişkileri Humeyni’den sonra hep iyi olmuştur. Suriye’nin temel hareket noktası, ‘’İsrail düşmanlığı’’dır. Dış ve iç politakasını bunun üzerine kurmuştur. Bundan dolayı, arap dünyasında itibarlıdır. (İsrail Karşıtlığı)

 

Hafız Esad’ın askeri rejimi, halkı sindirmiştir. Şehir merkezleri çok iyi kontrol edilmektedir. Arap Baharı başladığında, şehirlerde düzenlenecek  yürüyüş ve  mitinglere izin ve fırsat verilmemiştir.

 

Suriye’deki şu anki iç savaş bir mezhep savaşı değildir. Zalim yönetici ile mazlumların savaşıdır. Ancak sonra IŞİD ortaya çıkmıştır.

 

Dünya da hiç bir savaş sonsuza kadar devam etmez. Savaş bir gün bitecek. Ülkemizdeki mülteciler Suriye’ye geri dönecektir.Bunlar dönmeden önce Türkçeyi öğrenmeli, Türk Kültürü ile donatılmalıdır. Şu an Türkiye’deki Suriyeli mültecilere sistemli bir şekilde Türkçe öğretilmelidir”

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü