Giresun Şubesinden Ezgilerimiz ve Türkülerimiz Sohbeti

24 Ekim 2015
Giresun Şubesinden Ezgilerimiz ve Türkülerimiz Sohbeti

Giresun Türk Ocağında bu hafta Okutman Gökhan HAMZAÇEBİ hocamız musiki ve türkülerimizi değerlendirdi. Hocamız sunumunu “Ezgilerimiz ve Türkülerimiz” şeklindeki ana hatları ile sınırlandırdı. Hocamızın ocağımızdaki sunumunun özetini aşağıdaki şekildedir.

 

Ezgilerimiz Ve Türkülerimiz

 

Türkülerimizin Özellikleri Ve Nedenleri

 

Türkülerin çeşitli sosyal işlevleri olduğu bilinmektedir. Bunları psikolojik işlev, estetik işlev, eğlence işlevi, eleştiri işlevi, söylenemeyeni söyleme işlevi, ekonomik işlevi, eğitim işlevi, haber verme işlevi, eğitici ve ahlaki işlevler, milli işlev, geleneksel işlev, dini işlev, ritmik işlev (iş başında ya da askerlikte) ve ticari işlevi gibi.

 

Eğitim ve Ruhsal Etki

 

 

            Her yöre insanı Türkü sözlerini içinden geldiği gibi aynı açıklıkla söyler. Doğu Karadeniz türküleri buna örnektir. Diğer başka yörede bu yaklaşımı göremezsiniz.

 

Başundaki yazmanun

Ben verdum parasuni...

 

Karadeniz halkı sözünü sakınmadan söyler.   

                                       

Ha bu köyün içinin

Acayip bekarı var

 

 

İşte Doğu Karadeniz'in ikliminden dolayı çok çabuk harekete geçen halkı, bunu öylesine kimliğini sindirmiştir ki aklına geleni hemen, ama hemen sormadan edemez. Bu soruşta bir içtenliğin, bir gerçeği aramanın görüntüsü vardır. Bir kabalığın yerine duru, temiz bir yüreğin soruşu vardır. Yoksa bir sanatçının durup dururken sevdiğine,

 

Seni bana metettiler,

Aslı var mıdır?

Diye saf saf sormasını hangi incelikle bağdaştırabiliriz?

 

Ekonomik Etkiler

 

            Yaylaya çıkış havaları çok az örnekler dışında Erzurum'da, Kars'ta yoktur. Kendileri yayladır çünkü. Oralarda yaylaya çıkılmaz. Durum böyle olunca Erzurum 'da gördüğümüz,

Yaz gelende çıkam yayla başına,

Kurban olam toprağına taşına,

Zalim felek ağu kattı aşıma,

 

 

Adana, Mersin yörelerinde görülen yayla türküleri ise,

 

Yayla yollarında göç katar katar,

Eşinden ayrılmış bir palaz öter...

 

 

Erzurum'un türküsünü bir terazinin eşit kefelerine koyamıyoruz. Mersin, Adana bölgesinde görülen türkü bir yaşam zorlamasının, bir iklim gereğinin sonucudur. Erzurum'daki ise bir romantik isteğin dile gelmesidir. Bunun gibi Kars yöremizde duyduğumuz,  

 

Suda balık yan gider,

Açma yaram kan gider.  

Türküsü ile Kırşehir yöremizde duyduğumuz,  

Suda balık oynuyor,

Kanım sana kaynıyor.

 

Türküsündeki ''balık''ların balıkçılıkla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Sadece ikinci dizelere, yani, ''Açma yaram kan gider'' ve ''Kanım sana kaynıyor'' dizelerine bir uyak anahtarıdır.

 

Oysaki Karadeniz bölgesindeki Rize-Ordu arası balıkçılık türküleri tümü ile bu iş kolunun etkisi ile yaratılmıştır. Düşünmek gerekir ki, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgemizde de balıkçılık var. Oralarda niçin balıkçılık türküleri yok? Yanıt kolaydır; Oralarda balıkçılık üçüncü, dördüncü sınıf iş alanlarıdır. Bu nedenle halkın geçimine asıl etki eden iş alanlarının türküleri, balıkçılık türkülerinin doğmasına izin vermez.

 

Tarihsel Etkiler

 

            Tarihsel olaylar ve savaşlar türküler içinde anlatıla gelir. Türk toplumu, duygularını, yaşadığı olayları, efsanelerini türkülerle dile getirmiş, türkülerle yaşatmıştır. Türk kültüründe askerlik ve vatan sevgisi, bu uğurda yapılan kahramanlıkları anlatan hikâyeler büyük öneme sahiptir. Bu önem, yakılan türkülere yansımıştır. Askerlik türküleri, asker, askerlik, sefer, seferberlik, akın, savaş gibi olayları konu edinen, bunları içli ve yiğitçe seslendirişlerle dile getiren söyleyişlerdir. Bunlara aynı zamanda kahramanlık türküleri de denir. Bu türküler söyleyen kişiye göre ayrı deyiş özellikleri gösterir. Türküler kendi tarihinden kopartılırsa bozulur, değerlerini kaybederler. Günümüzde maalesef böyle bir durum söz konusudur. Eğlence sektörünün önemli bir malzemesi haline gelmiş ve eğlence müziği olarak da kullanılmaktadırlar. Bu etkiler, siyasi tarih kadar dinsel tarihle de ilgilidir. Torosların Kozanoğlu'suna Giresun’da, Giresun’un Micanoğlu’suna, Burdur'da, Burdur'un Avşar Beyleri'ne Edirne'de v.b. rastlayamayız. 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü