Giresun Şubesinden Asılsız Soykırım İddiaları Konferansı

06 Kasım 2015
Giresun Şubesinden Asılsız Soykırım İddiaları Konferansı

Giresun Türk Ocağında 6 Kasım 2015 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Oktay KARAMAN hocamızı misafir ettik. Hocamız bizlere “Asılsız Soykırım İddiaları” konusun anlattılar. 

 

“ASILSIZ SOYKIRIM İDDİALARI” 

 

Asılsız soykırım iddiaları deyince akla hemen sözde Ermeni soykırım hikâyesi gelmektedir. Ancak bunun dışında devletimizi uluslararası arenada suçlu göstermek amacıyla başka sözde soykırım hikâyeleri de ortaya konmaktadır. O zaman şunu düşünmek gerekiyor, neden bu kadar çok devletimizle uğraşılıyor? Bu sorunun cevabı çok nettir. Devletimize yönelik bütün bu iç ve dış tehditlerin arkasında aslında bir meselenin çözümü yatmaktadır. Hıristiyan batı medeniyetinin 1815’lerde literatüre aldığı “Şark Meselesi”dir. Bu sebeple Ermeni meselesi diye adlandırılan mesele müstakil olmayıp şark meselesinin çözüm yollarından sadece birisidir. 

 

Şark meselesinin bugünümüz ve geleceğimiz için çözümü Anadolu’da güçlü ve üniter bir Türk devletinin olmamasıdır. Mümkünse 4-5 parçaya ayrılmış bir Anadolu öngörülmektedir. Bu amaçla şark meselesinin çözümünde Ermeni meselesi önemli bir yer tutar. 

 

Anadolu’daki Ermeniler yüzyıllarca Türk idaresi altında rahat bir hayat sürmüşlerdir. 1850’lere kadar zaten ciddi bir sıkıntı da yoktur. Hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti’nin zayıflaması üzerine, Osmanlı üzerinde emeli olan devletler bu Ermenileri kullanmışlardır. Tarihte ilk defa Ermenileri kışkırtan millet Ruslardır. Ruslardan sonra İngilizler Doğu Anadolu’da Rusların güneye inmesini engelleyecek tampon bir Ermeni devleti için Ermenileri desteklemişlerdir. Başlangıçta Ermenilerin böyle bir amaçları yoktu. Ancak bu destekler üzerine çalışmaya başladılar. Ermeniler bu desteklerle Doğu Anadolu’da bir devlet kursalar bile, bu devletin yaşayamayacağını gördüler. Çünkü nüfusları azdı. Bu sebeple nüfusu dengelemek için silahlı çeteler kurarak katliam yapmaya başladılar. Arşiv vesikalarına göre Tehcir Kanunun çıkarıldığı 1915’e kadar Ermeni çeteler tarafından Doğu Anadolu’da yaklaşık 528.000 Müslüman Türk Ermeni çeteler tarafından katledilmişlerdir. Aslında sözde Ermeni soykırımı yerine gerçek bir Müslüman Türk soykırımı yaşanmıştır. 1915 de Tehcir Kanunu ile yaklaşık 800.000 civarında Ermeni nüfus Suriye taraflarına göç ettirilmiş, bu göç esnasında yaklaşık 54.000 civarında Ermeni hayatını kaybetmiştir. Bu olay bir soykırım değil, karşılıklı öldürmedir. 

 

Aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermeni meselesi diye bir meselesi yoktur. Bu mesele Gümrü ve Kars Antlaşmaları ile çözülmüş ve Ermenistan ile bugünkü sınır belirlenmiştir. Buradaki asıl mesele tarihin suiistimal edilmesi ve siyasileştirilmesidir.   

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü