Aydın Şubesinden Ahıska Sürgünü Konferansı

21 Kasım 2015
Aydın Şubesinden Ahıska Sürgünü Konferansı

Aydın Türk Ocağında, 14 Kasım 1944 te Ahıska bölgesinden (eski SSCB) Stalin tarafından Özbekistan'a gönderilen "Ahıska Türkleri'nin sürgünü " anıldı.

 

Konferans 21 Kasım 2015 günü Aydın Türk Ocağı salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında Türk Ocağı Başkanı Dr.Eyüp Doyuran "Türk Dünyasının kanayan yaralarından biri Ahıska Türkleridir. Stalin, birçok halklara yönelik olarak gerçekleştirdiği zalim politikalarını, Ahıska Türklerine de uygulamıştır. Ahıska Türkleri'nin kaderi 50 yıl sonra yine sıkıntıya girer. Sovyet gizli servisi KGB nin kışkırtması ile Özbek- Ahıska çatışması oluşturulur. Tekrar göç başlar. 1990'dan sonra Ahıska Türkleri Aydın'a da yerleşmeye başlamışlardır. Kendileri ile çok güzel zamanlar geçirdik. Biz biriz, beraberiz. Ahıska Türkleri Türk Dünyasının bir parçasıdır" demiştir. Daha sonra Ahıska Türklerinin sürgün ve göçleri Hayriye Köktaş tarafından ayrıntılı olarak anlatıldıHayriye Köktaş şunlardan bahsetmiştir:

 

“Ahıska(Mesket) Türkleri, 1573'te Osmanlı'nın Gürcistan'ı fethetmesiyle Gürcistan'ın Ahıska kentine gönderilen Türklerdir. Bu Türkler, İç Anadolu bölgesinden ve özellikle Konya, Yozgat ve Tokat'tan seçilerek gönderilen Türklerdir. Ahıskalılar, bu tarihten itibaren o bölgeyi yurt edinmişler ve sürgünün gerçekleştiği 14 Kasım 1944 tarihine kadar Ahıska'da yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Sürgünün başlıca sebepleri ise; Stalin'in Türkiye'nin savaşa katılmasından ve Ahıskalıların Türkiye'nin yanında yer almasından korkması, Ermenilerin Ahıskalılar hakkında casus dedikoduları çıkarması ve Gürcistan içişleri bakanının Stalin'e Ahıskalılar aleyhinde mektup göndermesidir. Bu sebeplerle Stalin, Milli Güvenlik Komitesi'ni toplamış ve Ahıska Türklerinin sürgün edilmesine karar vermiştir. Ahıska Türklerinin evleri basılmış ve iki saat içerisinde toplanmaları buyrulmuştur. Daha sonrasında ise insanlık dışı şartlar altında yük trenleri ile otuz üç gün süren bir göçe maruz bırakılmışlardır. Ahıska Türkleri;  Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerine dağıtılmışlardır. Ahıska Türkleri Özbekistan'da da uzun süre yaşamış ancak Haziran 1989'da Fergana Olayları patlak vermiştir. Bu olayların yaşanmasında KGB büyük etkendir ve Özbek Türklerini çeşitli sebeplerle kışkırtarak kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istemişlerdir. Nihayetinde amaçlarına ulaşmışlar ve Ahıska Türkleri ikinci bir sürgüne tâbi tutularak Sovyetlerin çeşitli bölgelerine gönderilmişlerdir. Bir kısım Ahıskalı Sovyetler'den Azerbaycan'a ve oradan da Türkiye'ye kaçarak daha rahat koşullarda yaşamak için mücadele etmiştir. Ahıska Türklerinin sorunları halen bitmemiş olup özellikle vatandaşlık ve işsizlik konularında sıkıntı yaşamaktadırlar. Bizlere düşen görev ise onlara elimizden geldiğince yardımcı olmak ve yetkin kadrolarla Ahıska Türklerin sesini duyurmaktır.”demiştir.

 

Toplantının son bölümünde ise 1944’te sürgünü yaşayan Fahrettin ve Kifayet Recepoğlu,1989’daki göçü yaşayan  Cennet Recepoğlu yaşadıklarından,hatıralardan bahsederek katılımcılara duygulu anlar yaşatmışlardır.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü