Giresun Şubesinden Bilimin Doğası ve Sınır Çizme Problemi Konferansı

20 Kasım 2015
Giresun Şubesinden Bilimin Doğası ve Sınır Çizme Problemi Konferansı

Giresun Türk Ocağı’nda 20 Kasım 2015 Günü Prof. Dr. Cevdet Coşkun "Bilimin Doğası ve Sınır Çizme Problemi" konusunu anlattı. Kalabalık bir dinleyici kitlesinin takip ettiği konferansa ait özet aşağıda verilmiştir.

 

Özet: “Bilimin doğasını anlamaya yönelik her türlü teşebbüs, son tahlilde bilim-metafizik ilişkisini doğru biçimde kurma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Çağımız entelektüeli için bir zorunluluk halini alan bu irdelemenin en önemli sonuçlarından biri de, modern çağların büyülü kavramı olan bilimin kapsamı ve sınırlarının belirlenmesine ve bilim ile bilim olmayanın birbirinden ayrılmasına yardımcı olmasıdır. Bilim tarihi, sanılanın aksine, bilimin gelişmesiyle metafiziğe duyulan ihtiyacın ortadan kalkacağını ve tek başına bilimin yeterli olacağını söyleyen pozitivist söylemi doğrulamamaktadır. Yine, anlamlı ve değerli olanın sadece bilim olduğu hâkim inancı ise kitleleri sözde-bilimsel teorilere karşı daha da savunmasız kılmaktadır. Bilimin tanımı, sınırları, araçları ve yöntemi konusundaki belirsizlikten beslenen bu anlayışların ayıklanması, sadece bilimle uğraşanlar için değil toplumun her bir üyesi için artık hayati derecede önem kazanmaktadır. Bu sebeple, bilimin doğasının gereği gibi takdir edilmesine yardımcı olabilecek her türlü çalışma, gerek doğru bir bilimsel tutumun kazanılması gerekse de metafizik ilkelerin korunması açısından önem taşımaktadır.”

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü