Çankaya Şubesinden Türkler ve İslam Tasavvuru Sohbeti

19 Kasım 2015
Çankaya Şubesinden Türkler ve İslam Tasavvuru Sohbeti

Çankaya Türk Ocağı ‘Cuma Gecesi Sohbetleri’nin ilki gerçekleştirildi.

 

Türk Ocakları Çankaya Şubesi 2015-2016 Dönemi faaliyetlerine başladı. Çankaya Türk Ocağı ‘Cuma Gecesi Sohbetleri’nin ilki 19 Kasım 2015 günü saat 19.00’da Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Programın bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sönmez Kutlu idi. " Türkler ve İslam Tasavvuru" başlıklı konuşmasında Sayın Kutlu önemli tespitler ve çözüm önerileri sundu.

 

Türklerin İslam tarihindeki yerinden bahseden Sönmez Kutlu, Emevi dönemi uygulamalarını ve İslam öncesi Türk toplumunun sosyolojik durumunu tahlil eden Kutlu, Türklerin asla zorla Müslüman olmadıklarını ifade etti ve Emevi döneminde Türklerin konumu için "Türkler Emevi idaresine karşı başlatılan özgürlük ve eşitlik mücadelesinde taraf olmuşlardır" ifadesini kullandı. 

 

Önemli İslam alimleri içerisindeki Türklerden bahseden Kutlu, Yusuf Has Hacip'ten, Kaşgarlı Mahmud'dan ve özellikle İmam Maturidi'den bahsetti. Bunların İslam düşüncesine katkılarını anlatan Kutlu, "Kant Alman toplumu için ne ise, Maturidi Türk toplumu için odur. Maturidi’nin Türk toplumunun tarihinden, kültürel değerlerinden hareketle kurmuş olduğu özgün inanç sistemine Maturidilik diyoruz" dedi. 

 

"Türkler Ebu Hanife’nin görüşleri ve kolaylaştırıcı yöntemi ile Müslümanlığı seçtiler" diyen Kutlu, Türklerin İslam'a giriş ve hizmet sürecini detaylı olarak anlattı. Türklerin İslam'a önceden de yatkın inanışlara sahip olduklarını ifade etti. 

 

Günümüz İslam dünyasını de değerlendiren Kutlu, IŞİD gibi terör örgütlerinin İslam'ın barış mesajını gölgede bırakmaya çalıştığını Batı'nın da buna destek verdiğini ifade etti. Çağrı filminin İslam'ı kılıçla yayılmış bir şiddet dini olarak gösterdiğini söyleyen Kutlu, bu filme alternatif bir mesaj içeren filmler yapılması gerektiğini belirtti. İslam'ın barış ve hoşgörü mesajına vurguda bulundu.

 

"Maalesef, eski Türk dindarlığı toplumumuzda zemin kaybetmeye başladı. Günümüzde ehli sünnet, Maturidilik, Hanifelik adına anlatılanlar İslam’la alakası olmayan dışarıdan gelen Selefilik söylemleridir. Bu anlayışla dindar geçinen insanlar toplumumuzda güvensiz oluyor. Tehlikeli hale geliyor, insanlar birbirine güvenmiyor" diyen Kutlu  Türk toplumunun dini yaşayış olarak ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti.

Soru cevabın ardından program sona erdi.

 

 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü