K.Maraş Türk Ocağı'ndan Matrudilik Konferansı

02 Aralık 2015

KAHRAMANMARAŞ TÜRK OCAĞI

MATURÎDÎLİK KONFERANSI DÜZENLİYOR

 

KAHRAMANMARAŞ TÜRK OCAĞI, ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUDA DAHA KONFERANS GERÇEKLEŞTİRECEK: “MATURİDİLİK DÜŞÜNCESİ VE GÜNÜMÜZ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜDEKİ ROLÜ”.


İSLÂM'IN DÜNYA GÖZÜNDE YANLIŞ ANLAŞILMASINA VE NERDEYSE "TERÖR"LE ÖZDEŞLEŞTİRİLMESİNE MEYDAN VEREN SELEFÎ YORUMLARIN KARŞISINDA AKILCI VE SAĞDUYULU ANLAYIŞI TEMSİL EDEN, ÜSTELİK TÜRK DÜNYASI’NIN DA İTİKATTE MEZHEBİ OLAN MATURÎDİ DÜŞÜNCESİNİ KONUŞMAK İSTİYORLAR BU DEFA... VE ONUN GÜNÜMÜZ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜNÜ ELE ALACAKLAR. KONFERANSÇI, TÜRK-İSLÂM DÜNYASINDA MATURÎDÎLİK UZMANI OLARAK TANINAN PROF. DR. SÖNMEZ KUTLU. 
YERİ VE ZAMANI: 4 ARALIK CUMA GÜNÜ, AKŞAM SAAT 19.00’DA, NECİP FAZIL KÜLTÜR MERKEZİNDE.

 

PROF. DR. SÖNMEZ KUTLU KİMDİR?

Özgeçmişi ve Eserleri:

1963 Erzincan/Refahiye doğumlu. Erzurum İmam-Hatip Lisesini bitirdi. 1987 yılında Erciyes Üni. İlâhiyat Fak.’nden mezun oldu.

1988 yılında Ankara Üni. İlahiyat Fak.’ne Ar. Gör. olarak atandı.

1990’da Yüksek Lisans’ını, 1994’de Doktorasını tamamladı; 1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör  oldu.

Araştırma için İngiltere’de ve Mısır’da bulundu. Kırgızistan Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde ve geçtiğimiz yıl da Kazakistan’da çalıştı.

Hâlen Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta; İngilizce, Arapça ve Kırgız Türkçesi bilmektedir.

Başta Maturîdîlik ve Mürciîlik olmak üzere alanında yayımlanmış pek çok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 KONUMUZLA İLGİLİ YAYINLARI: 

      KİTAPLARI:
      -     İmam Mâturîdî ve Maturîdîlik, Ankara, 2003.

-      İslâm Düşünce Ekolleri Tarihi, (Mezheplerle ilgili 5 Ünite), Ankara, 2006.

-      Çağdaş İslâmî Akımlar ve Sorunları, Ankara, 2008.

-      Mezhepler Tarihine Giriş, İstanbul,  2008.

MAKALE VE TEBLİĞLERİ

-       “Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmam Mâturidî”, Dinî Araştırmalar dergisi.(Ayni konuda konferanslar verdi.)

-      “ İmam Mâturîdî’ye Göre Diyanet-Siyaset Ayrımı ve Çağdaş Tartışmalarla Mukayesesi”, İslâmiyât dergisi, (2005). (ayni makale İngilizce olarak da yayımlanmıştır.)

-      “İslam Düşüncesinde Gelenekçi Din Söyleminin Analizi”, İslâmiyat  dergisi, (2007)

-      “Ehl-i Sünnet Siyaset Anlayışının Dinî Temellerinin Sorgulanması”, Makâlât dergisi, (2008)

-      “ Mâtürîdî Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarının Çözmeye Katkısı”, Uluslar Arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu’na sunulan tebliğ (2009 İstanbul).

-      “ el-Maturidi and His Epistemology”, Özbekistan’ın İslam Medeniyetindeki Yeri Uluslar Arası Sempozyumu (2007), Taşkent-Semerkand.

-      “ Maturidi’nin Din Anlayışı”, Taşkent 2005. (Özbek İslam Üniversitesi)

-      “Maturidi ve Türkler”, İmam Maturidi Paneli, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, (2007)

Ayrıca Türk Ocakları’nın yayın organı olan Türk Yurdu dergisinde de birçok makalesi yayımlanmıştır. 2001 ’de yayımlanan bir makalesinin başlığı şöyle:  “Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü