Baykara Meclisinde Osmanlı'nın Kuruluşu Anlatıldı

02 Aralık 2015
Baykara Meclisinde Osmanlı'nın Kuruluşu Anlatıldı

Samsun Türk Ocağı’nın tertiplediği Baykara Meclisi sohbetlerinin bu haftaki konuğu 19 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rıza Karagöz idi.

 

Dünya tarihinin araştırdığı önemli konulardan birisi 14.yüzyılda Batı Anadolu’da ortaya çıkan bir Türkmen beyliğinin, yarım asırda Tuna’dan Fırat’a uzayan bir imparatorluk haline nasıl geldiği sorusuna cevap aranan sohbette aşiretten beyliğe, Beylikten imparatorluğa geçiş sürecinin dinamikleri üzerinde durulduktan sonra meselenin şu etkenler üzerinden bir nebze açıklığa kavuşturulabileceği dile getirildi: Osmanlıların coğrafî vaziyetlerinin sağladığı avantaj, komşu Türk beyliklerine nazaran gazayı ön plana çıkarmaları, ik Osmanlı beylerinin etrafında kümelenen çok sayıdaki göçebe, köylü ve şehirli Türk unsurlarıyla fütuhat için gerekli olan yeterli demografik ve askeri gücü sağlamaları, merkezi yönetimde gösterilen hassasiyet, ekonomik açıdan bölgeleri ellerinde tutma, hoşgörülü ve adaleti benimseme, yöneticilerin bireysel üstün yetenekleri, başta Ahilik olmak üzere tasavvuf kurumuna verilen değer. Bütün bu tespitlerden sonra Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun mânâsı Fuat Köprülü’nün gözünden şöyle aktarıldı: Anadolu Türklüğünün tarihî yürüyüşü bakımından bu devlet, münkarız Selçuklu Sultanlığı ile ona halef olan sair Anadolu beylikleriyle hiç alakası olmayan yeni bir uzviyet, yeni bir etnik veya siyasi teşekkül değildir. Bilakis vaktiyle Anadolu Selçuklu Devleti’ni, Danişmentlileri, Anadolu Beylikleri’ni de kuran Anadolu Türklüğü’nün 13. – 14. Asırlardaki siyasî ve içtimâî tekâmülünden doğan yeni bir sentez, yeni bir tarihi terkibidir.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü