Sempozyuma Davet: Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları

13 Aralık 2015

SEMPOZYUMA DAVET

 

Her geçen gün etkisini artırmakta olduğu görülen küreselleşme, siyaset, ekonomi, kültür ve dini inançların etkileşim alanlarını coğrafi sınırların belirleyiciliğinden uzaklaştırmıştır. Bir yönüyle yerel ve milli olanın küre ölçeğine taşınması hususiyetini de içeren söz konusu süreçte, kuşkusuz ekonomik gücü elinde tutan milletlerin ulusaşırı hakimiyet anlayışlarını yaymada etkin oldukları görülmektedir. Bu durum bir taraftan genel manada batı medeniyetinin kültür ve değerlerinin tüm dünyada yaygınlaşmasını, diğer taraftan yerel ve özgün sosyo-kültürel yapıların zarar görerek yozlaşması gibi meseleleri ortaya çıkarmaktadır. Günümüzdeki hakim güç ve medeniyetin ‘kendi’ karşısında ‘öteki’ olarak konumlandırdığı İslam dünyası da, söz konusu etkilerden uzak düşünülemez. İslam toplumlarının parçalı yapısı, siyasi ve mezhebi ayrılıklar, bir takım radikal eğilimlerin varlığı ve ekonomik meselelerdeki zafiyetlerinin yanında, yenilenme ve bütünleşmeye açık potansiyel dinamiklerinin olduğu kuşku götürmez bir gerçekliktir. Bu sebeple İstanbul Türk Ocağı, günümüz İslam dünyasındaki meselelerin ve bunlara yönelik çözüm tekliflerinin ortaya konularak bir tartışma zemininin oluşturulmasını zorunlu görmüştür. 


Bu noktadan hareketle İstanbul Türk Ocağı, 10-14 Ekim 2016 tarihleri arasında “Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları” adlı ulusal bir sempozyum düzenleme kararı almıştır. Sempozyum, İslam dünyasındaki meselelerin tespitinin ve bunlara yönelik farkındalığın arttırılmasının yanı sıra muhtemel çözüm tekliflerinin geliştirilmesini akademik ortamda tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda İslam dünyasının siyasi, sosyal ve fikri meselelerinin çözümüne nasıl katkı yapılabileceği sorusunun cevabı aranacaktır.
Sempoyumumuzun detaylı tüm bilgileri ve başvuru içinhttp://www.isdum.com adlı internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü