Niğde Şubesinde Sedirin Gölgesinde İktidar Mücadelesi: Lübnan Konferansı

11 Aralık 2015
Niğde Şubesinde Sedirin Gölgesinde İktidar Mücadelesi: Lübnan Konferansı

Niğde Türk Ocağı’nda 11 Aralık 2015 tarihinde “Sedirin Gölgesinde İktidar Mücadelesi: Lübnan” başlıklı bir sohbet gerçekleştirildi. Niğde Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu’nun konuşmacı olduğu toplantıda, Lübnan’da uygulanan konfesyonel sistem bağlamında ülkenin modern tarihindeki çatışmalar ve iç savaşlar ele alındı. Lübnan’da bulunan mezheplerin nüfuslarıyla orantılı siyasal sisteme katılımını öngören konfesyonel sistemin meşruluğunu sağlayan üç anayasal belge (1926 Anayasası, 1943 Ulusal Pakt ve 1989 Taif Antlaşması) ve ülkenin etnik/dini yapısı incelendikten sonra ülke tarihinde sürekli bir sorun haline gelen çatışmaların genel niteliği ve sınırları Lübnan kökenli Amerikalı Profesör Edward Azar’ın Müzmin Toplumsal Çatışma (Protracted Social Conflict) teorisi kullanılarak açıklandı. Bu bağlamda 1958 ve 1975 iç savaşları ve 2005 yılında gerçekleşen Hariri suikastı sonrası yaşanan kriz detaylı bir biçimde ele alındı.

 

            Yasin Atlıoğlu, konuşmasının ikinci bölümünde Lübnan’daki çatışma ile kimlik arasındaki ilişkiye odaklandı ve günümüzde kimliğe dayalı çatışmanın sadece Lübnan için değil Irak ve Suriye gibi Orta Doğu ülkelerinin ulusal birliğini ve sınırlarını tehdit eden önemli bir tehlike haline geldiğini belirtti. Orta Doğu coğrafyasında müzminleşmiş siyasal ve toplumsal sorunların incelenmesinde Lübnan’ın bir laboratuvar işlevi gördüğüne değinen Atlıoğlu, uluslararası ilişkiler disiplininde toplumsal bölünmüşlük, siyasal istikrarsızlık ve etnik/dini çatışmayı açıklamakta “Lübnanlaşma” olgusunun anahtar bir kavram olduğunu söyledi. Atlıoğlu, Lübnan’da siyasal, ekonomik ve kültürel olanakların geniş toplumsal kesimleri lehine değiştirilmesi, fırsat eşitliği ve özgürlüklerin sağlanması ve istikrarlı bir siyasal sistemin inşa edilmesi için her şeyden önce ülkedeki mezhepçiliğe dayalı siyasal sistemin tasfiyesini sağlayacak radikal reformların bir zorunluluk olduğunu belirtti. “Sedirin Gölgesinde İktidar Mücadelesi: Lübnan” başlıklı sohbet dinleyicilerin katıldığı soru-cevap bölümüyle sona erdi. 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü