Baykara Meclisinde İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler Konuşuldu

10 Aralık 2015
Baykara Meclisinde İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler Konuşuldu

Samsun Türk Ocağının Çarşamba günleri 18.30.-19.30 arasında düzenlediği Baykara Meclisi sohbetlerinin bu haftaki konuğu İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Harun Yıldız idi. Konu başlığı “İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler ” olarak belirlenen sohbette öncelikle mezhep sözcüğünün kelime ve kavram anlamı üzerinde duruldu. Ardından İslam mezheplerini doğuran tarihi şartlar tahlil edildi. İslam’ın ruhuna aykırı mezhep anlayışlarının geçmişte ve günümüzdeki yaklaşım tarzları karşılaştırıldı. Mezhebi din yerine koyarak ortaya çıkan akım ve şahısların en büyük zararı Müslümanlığa verdiği tespitinde bulunuldu. Anadolu Aleviliğinin de konu edildiği sohbette Şii, Alevi ve Bektaşi terimlerinin içeriği tartışıldı. Başta Selefilik olmak üzere terörle anılan dini akımlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu. Mezhepler arası farklılaşmanın İslam’ın açık fikirliliğe verdiği önemin göstergesi olduğu belirtildi. Mezhebin değil mezhepçiliğin dindaşlarımız arasında ayrışmaya yol açtığı görüşü paylaşıldı.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü