Uşak Şubesinde Rusya'daki Ekim Devrimi Konuşuldu

19 Aralık 2015
Uşak Şubesinde Rusya'daki Ekim Devrimi Konuşuldu

Uşak Üniversitesi İnşat Mühendisliği bölümü öğrencisi Sami Öztürk  Cumartesi günkü Türk Ocakları Uşak Şubesi Öğrenci  Sohbeti’nde Rusya’daki ihtilalin Türk dünyasındaki etkilerini  anlattı.

Konuşmada şu konulara değinilmiştir:

"Sovyet sınırları içinde bulunan bütün halk topluluklarını sosyalist düzene adapte etmeye çalışan,  tek tip insan yaratmaya çalışan ve bu doğrultuda baskı ve şiddet yöntemine başvuran Ruslar, Türkleri parçalama siyasetlerini uzun vadeli bir planla şu şekilde tatbik etmeye başlamışlardır.

 

1. Dilde Yapılanlar: Ruslar her Türk lehçesi için birbirinden farklı Kiril Alfabesi’ni uygulama alanına koymuş ve Latin Alfabesi’yle yazılan kitaplar toplanarak imha edildiği yetmezmiş gibi Türk lehçelerine girmiş olan Türkiye lehçesinden geçen terimler yerlerine Rusça terimler kullandırmışlardır.

 

2. Kültürel Alanda Yapılanlar: Millî tarih ve kültürlerini yansıtan eserler yazmaları ve eserlerinde Türklere reva görülen haksızlık ve zulümlerden bahsetmeleri yasaklanmıştır. Türkleri arasında millî duygu ve heyecanların canlı kalmasını sağlayan ve çoğu millet tarafından ortak bir değere sahip olan millî destanların halk arasında söylenmesi ve okutulmasını yasaklamışlardır.

3. Dinî Alanda Yapılanlar: Müslüman-Türk halkının kutsal kitabı olan Kur’an’ın hükümlerinin gerçek olmadığı açıklanarak “Allahsızlar Birliği” adı altında teşkilatlar meydana getirmiş, İslamiyet, Sovyet devleti tarafından düzenli, sistemli ve yoğun bir şekilde yapılan saldırılara hedef olmuştur.

 

4. İktisadî Alanda Yapılanlar: Her devlete ayrı ayrı görevler tahsis edilerek bu bölgeler iktisadî yönden Moskova’ya bağlı hale getirilmiş ve her devlet belli alanda ekonomik üretim üzerinde faaliyette bulundurulmuştur.

 

Bu yapılan ihtilal ve düzen bizi kardeşlerimizden uzaklaştırmış ve yabancılaştırmış,  kardeşlerimizle iyi ilişkilerin daha da arttırılması gerektiği,  Türk Dünyası’yla gerçekleştireceğimiz ekonomik ve siyasi politikaların bizim için daha hayırlı olacağını söyleyerek  konuşmalarını sonlandırmıştır."

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü